Kofeiini

Kofeiinia esiintyy luonnostaan useissa kasveissa, kuten kahvissa, teessä ja kaakaossa4. Tavallisessa kupillisessa kahvia on 75-100 mg kofeiinia. Teessä ja kaakaossa kofeiinia sen sijaan on vähemmän2-4. Kofeiini on kahvin tärkein fysiologisesti aktiivinen ainesosa, mutta kahvissa on monia muitakin yhdisteitä. Siksi voi olla vaikea erottaa, mitkä vaikutukset johtuvat kofeiinista ja mitkä muista yhdisteistä4.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuudesta laatiman tutkimuskatsauksen mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti, noin 400 mg eli noin 3-5 kupillista kahvia päivässä, sopii osaksi monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja56. Raskaana oleville ja imettäville naisille suositellaan korkeintaan 200 mg kofeiinia päivässä56.

Tutkimusten mukaan kohtuullisella kofeiinin saannilla saattaa olla yhteys moniin fysiologisiin vaikutuksiin, kuten henkiseen ja fyysiseen suorituskykyyn. Kofeiinilla on lievä keskushermostoa stimuloiva vaikutus, ja se on yhteydessä lisääntyneeseen valppauteen57. EFSA:n mukaan on osoitettu, että 75 mg:n kofeiiniannoksen ja lisääntyneen tarkkaavaisuuden ja valppauden välillä on syy-seuraussuhde22.

Kofeiini toimii adenosiinireseptorien salpaajana. Koska kofeiinilla on samankaltainen rakenne kuin adenosiinilla, se saattaa estää adenosiinin toimintaa sitoutumalla adenosiinireseptoreihin, mikä johtaa valppauden tuntemuksiin57. Tämä vaikutus saattaa aiheuttaa joillekin unihäiriöitä58 sekä auttaa valppautta edellyttävissä tilanteissa, kuten työskenneltäessä yövuorossa, pitkän matkan ajossa ja aikaerorasituksessa59-64.

Kofeiini saattaa auttaa parantamaan suorituskykyä kestävyysliikunnassa. EFSA:n mukaan syys-seuraussuhde on osoitettu kofeiinin saannin ja lisääntyneen kestävyyssuorituskyvyn, kestävyyskapasiteetin (kun tunti ennen suoritusta on nautittu 3 mg kofeiinia/kehon painokilo) sekä alhaisempana koetun rasituksen (kun tunti ennen suoritusta on nautittu 4 mg kofeiinia/kehon painokilo) välillä23.

Tutkimusten mukaan riippuvuuden kierre ei liity kofeiinin fysiologisiin vaikutuksiin. Toisin sanoen kofeiini ei täytä kriteereitä, joilla kuvataan huumeriippuvuutta65-67.

Kofeiinin aineenvaihdunnassa on perimästä johtuvia yksilöllisiä eroja. Siksi kofeiinin saantia säädellään henkilökohtaiseen elämäntapaan sopivaksi5,6,14-16.

 

Asiantuntijahaastatteluja!

Kahviin ja kofeiiniin liittyvissä haastatteluissa tutkimusjohtaja, Dr. Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) kertoo kahviin, kofeiiniin ja terveyteen liittyvistä tutkimuksista sekä vastaa usein esitettyihin kysymyksiin.

Englanninkieliset asiantuntijahaastattelut voit katsoa täällä.