Luustoterveys

Luustoterveyteen, erityisesti luuntiheyteen, voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten erityisesti sukupuoli, ruokavalio, liikunta sekä auringonvalolle altistuminen1,2.

Useissa meta-analyyseissa kofeiinin saannin ei ole todettu olevan merkitsevästi yhteydessä luuntiheyteen, vaikka tutkimusten tulokset vaihtelevat jonkin verran3-7. Mahdollisia luuntiheyteen liittyviä haitallisia vaikutuksia on esimerkiksi havaittu tutkimusaineistoissa, joissa kalsiumin saanti on ollut riittämätöntä. Joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä lonkkamurtumiin erityisesti vanhemmilla naisilla4,5,7.

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin, voisiko kofeiini vaikuttaa luuntiheyteen ja todettiin, että se saattaisi heikentää mm. luustoterveyden kannalta tärkeiden D-vitamiinin ja kalsiumin imeytymistä. Saman tutkimukseen mukaan murtumien riski ei kuitenkaan lisääntynyt, vaikka kofeiinin saanti oli yhteydessä luuntiheyden vähäiseen pienenemiseen10. On selvää, että johtopäätösten tekemiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia.

Tämänhetkinen tutkimustieto kofeiinin saannin yhteydestä luustoterveyteen on riittämätöntä ja siksi selkeiden johtopäätösten tekeminen edellyttää jatkotutkimuksia.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiiniin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen mukaan kaikista lähteistä saatuna 400 mg kofeiinia /päivä on turvallista useimmille aikuisille. Raskaana oleville suositellaan korkeintaan 200 mg kofeiinia/päivä11. Kupillisessa kahvia on noin 75-100 mg kofeiinia.

Asiantuntijahaastattelu!

Kahvia ja luustoterveyttä käsittelevässä haastattelussa professori René Rizzoli (University of Geneva, Department of Internal Medicine Specialties) kertoo kahvinjuontiin ja luustoterveyteen liittyvistä tutkimuksista sekä vastaa usein esitettyihin kysymyksiin.


Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun voi kuunnella ja katsella täällä.