Tyypin 2 diabetes

Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä noin 25 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, kun kahvia juodaan 3-4 kupillista päivässä, verrattuna siihen, että kahvia ei juoda lainkaan tai sitä juodaan alle 2 kupillista päivässä1-19. Tutkimuksissa on myös havaittu annosvastesuhde15-18.

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa todettiin, että kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys myöhempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Katsauksessa oli mukana 457 922 henkilöä ja 21 897 äskettäin diagnosoitua tyypin 2 diabetestapausta kahdeksasta maasta2. Annosvasteen analysoinnin perusteella jokainen lisäkupillinen kahvia päivässä, aina 6-8 kupilliseen/päivä, oli yhteydessä 5-10 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli noin 25 % pienempi, kun kahvia juotiin 3-4 kupillista päivässä, verrattuna siihen, että kahvia juotiin alle 2 kupillista päivässä tai ei lainkaan.

Vuonna 2018 julkaistun meta-analyysin aineistossa oli 1 185 210 osallistujaa, joista 53 018:lla oli tyypin 2 diabetes. Tulosten mukaan eniten kahvia juoneilla (keskimäärin 5 kupillista päivässä) oli 29 % pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia ollenkaan. Lisäksi todettiin, että jokainen lisäkupillinen kahvia pienensi tyypin 2 diabeteksen riskiä 6 % verrattuna siihen, että kahvia juotiin alle 2 kupillista päivässä tai ei ollenkaan18.

Eri maissa tehdyissä muissa epidemiologisissa tutkimuksissa ja kirjallisuuskatsauksissa on vahvistettu kahvinjuonnin käänteinen yhteys riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen3-13.  Kreikkalainen kymmenen vuotta kestänyt seurantatutkimus puolestaan korosti pitkäaikaisen ja säännöllisen kahvinjuonnin merkitystä diabeteksen puhkeamista vastaan14.

Annosvasteesta on julkaistu myös muita tutkimuksia. Vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 11 % henkilöillä, jotka lisäsivät kahvinjuontia enemmän kuin yhdellä kupillisella päivässä neljän vuoden ajan. Sen sijaan niillä, jotka vähensivät kahvinjuontia yhdellä kupillisella päivässä, riski sairastua tyypin 2 diabetekseen suurentui 17 %15. Prospektiivisista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 12 %, kun kahvinjuonti lisääntyi kahdella kupillisella päivittäin ja 14 %, kun kofeiinin saanti lisääntyi 200 mg:lla päivässä. Meta-analyysin mukaan vaikutus oli naisilla voimakkaampi kuin miehillä16. Lisäksi vuonna 2014 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja annosvasteanalyysin mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 8, 15, 21, 25, 29 ja 33 %, kun kahvia juotiin vastaavasti 1-6 kupillista päivässä17.

Vuonna 2016 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin tiettyjen geneettisten polymorfismien vaikutuksia kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen välisiin yhteyksiin. Katsauksen mukaan näyttö kahvia juovien pienemmästä riskistä sairastua tyypin 2 diabetekseen saattaa olla vähäisempää, kun huomioidaan geneettiset profiilit. Nämä havainnot edellyttävät lisätutkimuksia25.

Esidiabetesta sairastavilla potilailla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että diabetes eteni hitaimmin niillä, jotka joivat mustaa kahvia vähintään kolme kertaa päivässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kahvin lisukkeiden, kuten kerman ja sokerin vaikutuksia. Mustaa kahvia juovilla potilailla oli pienempi riski kuin niillä, jotka lisäsivät kahviin kermaa ja sokeria, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä19.

Vuonna 2018 julkaistussa retrospektiivisessa tutkimuksessa selvitettiin kahvinjuonnin vaikutuksia tyypin 1 ja 2 diabeetikoilla. Tulosten mukaan kahvista saatu kofeiini oli yhteydessä pienentyneeseen kokonaiskuolleisuuteen naisilla mutta ei miehillä. Tutkijoiden mukaan kofeiinin saannin vaikutuksista miehillä ja naisilla tarvitaan lisätutkimuksia26.

Siirry sivun alkuun