Tyypin 2 diabetes

Kofeiiniton kahvi ja tyypin 2 diabetes

Suurimmassa osassa tutkimuksista, joissa on selvitetty kofeiinittoman kahvin yhteyttä riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, on havaittu samanlainen käänteinen yhteys kuin kofeiinia sisältävää kahvia tutkittaessa2,5,17.

Vuonna 2014 julkaistussa prospektiivisten tutkimusten meta-analyysissa todettiin, että kofeiinia sisältävän kahvin vaikutusten lisäksi myös jokaiset kaksi lisäkupillista kofeiinitonta kahvia päivässä pienensivät 11 %:lla riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen16.

Ranskalaisessa5 sekä laajassa afrikkalais-amerikkalaisilla naisilla tehdyssä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa7 selvitettiin kofeiinittoman kahvin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Toinen näistä kahdesta tutkimuksesta5 vahvisti yhteyden, mutta toisessa korrelaatiota ei havaittu7. Eri etnisillä ryhmillä tehdyn kohorttitutkimuksen mukaan kofeiinia sisältävän, mutta ei kofeiinittoman, kahvin juonnin suojaavat vaikutukset olivat kaikkien etnisten ryhmien naisilla vahvempia kuin miehillä, joilla vaikutus oli vähäisempi24.