Syöpä

Taustaa

Syöpä Euroopassa

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan syöpä aiheuttaa vuosittain 20 prosenttia kuolemantapauksista Euroopassa3. Se on sydän- ja verisuonitautien jälkeen toiseksi yleisin sairaus- ja kuolemansyy Euroopassa3. Vuosittain syöpiin sairastuu yli 3 miljoonaa henkilöä ja kuolee 1,7 miljoonaa.

Euroopassa on vain kahdeksasosa maailman väestöstä, mutta maailman syöpätapauksista neljäsosa: noin 3.2 miljoonaa uutta potilasta vuosittain3. Yleisimmät syöpäsairaudet Euroopassa vuonna 2012 olivat rinta-, eturauhas-, suolisto- ja keuhkosyöpä, joiden osuus kaikista syöpätapauksista oli noin 40 %4.Kahvi ja syöpäriski

Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (International Agency for Research on Cancer, IARC) asiantuntijaryhmä arvioi vuonna 2016 kahvista ja syövästä käytettävissä olevan tutkimusnäytön ja luokitteli kahvin ryhmään 3 ”ei luokiteltavissa ihmisille syöpää aiheuttavaksi”1. IARC ei löytänyt tieteellistä näyttöä kahvinjuonnin haitallisesta yhteydestä eri syöpiin. Sen sijaan tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että kahvinjuonti voi suojata joiltakin syöviltä, erityisesti maksa- ja kohdunrungon syövältä1.

Kahvinjuonnin yhteyttä eri syöpiin selvittäneistä tutkimuksista on tehty kattavia kirjallisuuskatsauksia5-12,13,14.

  • Vuonna 2011 julkaistussa meta-analyysissa tarkasteltiin yli 40 prospektiivista kohorttitutkimusta, joissa oli mukana yli 2 miljoonaa osallistujaa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Tulosten mukaan kahvinjuonti ei ollut yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua syöpään8.

  • Vuonna 2016 julkaistun havaintotutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä riskiin sairastua suun, nielun, maksan, eturauhasen ja kohdun limakalvon syöpiin sekä melanoomaan ja yhteydessä suurentuneeseen keuhkosyövän riskiin14.

  • Myöskään suuressa japanilaisessa kohorttitutkimuksessa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen syöpäkuolleisuuden riskiin15.

  • EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) julkaisi vuonna 2015 tieteellisen lausunnon kofeiinin turvallisuudesta. Lausunnon mukaan ”400 mg kaikista lähteistä saatua kofeiinia/päivä (noin 5.7 mg/kehon painokilo 70 kg painavalla aikuisella), pitkin päivää nautittuna, ei aiheuta terveille aikuisille huolta terveysriskistä. Myös eri tahojen aiemmissa arvioinneissa on esitetty, että tämän suuruinen säännöllinen kofeiinin saanti ei aiheuta huolta akuuttiin myrkyllisyyteen, luuston kuntoon, sydän- ja verisuoniterveyteen, syöpäriskiin tai miesten hedelmällisyyteen liittyen. Saatavilla ei ole uusia tutkimustuloksia tai muita kliinisiä havaintoja, joiden perusteella näitä johtopäätöksiä tulisi muuttaa”2.