Tyypin 2 diabetes

Diabetes on kaikkialla maailmassa merkittävä kansanterveydellinen haaste, josta tehdään runsaasti tieteellisiä tutkimuksia. Siitä on kaksi eri muotoa: tyyppi 1 ja tyyppi 21, joille kummallekin on ominaista korkea veren glukoosipitoisuus. Tyypin 1 diabeteksen syntyyn vaikuttaa pääasiassa perimä. Tyypin 2 diabeteksen synty yhdistetään ruokavalioon ja elämäntapoihin1. Useissa tieteellisissä tutkimuksissa on selvitetty kahvin ja tyypin 2 diabeteksen välistä mahdollista yhteyttä.

Tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen2-4. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä5.

Kahvinjuonnin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen on tutkittu useissa eri väestöissä, ja käytettävissä olevien tutkimustulosten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti on yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin verrattuna siihen, että kahvia juodaan alle kaksi kupillista päivässä tai ei lainkaan2-4. Tutkimustulosten mukaan kyse on annos-vastesuhteesta3,4,6-8. Mielenkiintoista on, että yhteys on havaittu sekä kofeiinia sisältävällä että kofeiinittomalla kahvilla3,6-8.

Tällä hetkellä ei vielä tiedetä mekanismia, joka selittäisi tämän yhteyden. Mahdollisesta mekanismista ei ole yleisesti hyväksyttyä käsitystä, vaikka joidenkin tutkimusten mukaan avainasemassa saattavat olla kahvin sisältämät klorogeenihappo ja trigonelliini9-11. Myös havainnot kahvinjuonnin myönteisistä vaikutuksista joihinkin piilevien tulehdusten merkkiaineisiin ovat mielenkiintoisia12,13.

Kahvinjuonnin/kofeiinin saannin ja diabeteksen välinen yhteys näyttää liittyvän yksinomaan tyypin 2 diabetekseen.

Tutustu symposiumraporttiin (marraskuu 2018):
Coffee and type 2 diabetes: A review of the latest research