Tyypin 2 diabetes

Annosvastetutkimusten havaintoja

Useissa tutkimuksissa ja katsauksissa on havaittu, että kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen välinen yhteys riippuu annoksesta:

  • Vuonna 2009 julkaistun kirjallisuuskatsauksen annosvasteanalyysi osoitti, että jokainen lisäkupillinen kahvia, aina 6-8 kupilliseen päivässä, oli yhteydessä 5-10 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tulosten mukaan 3-4 kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä noin 25 % pienempään riskiin verrattuna siihen, että kahvia juotiin alle 2 kupillista päivässä tai ei ollenkaan3.

  • Prospektiivisista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan tyypin 2 diabeteksen riski pieneni 12 % jokaista kahta päivittäistä lisäkupillista kohden ja 14% jokaista 200 mg:n kofeiinilisäystä kohden. Tulokset viittasivat myös siihen, että vaikutus on naisilla voimakkaampi kuin miehillä6.

  • Vuonna 2014 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja annosvasteanalyysin mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 8, 15, 21, 29 ja 33 %, kun kahvia juotiin vastaavasti 1-6 kupillista päivässä7.

  • Toisen vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 12 % henkilöillä, joilla kahvinjuonti lisääntyi enemmän kuin yhdellä kupillisella päivässä neljän vuoden seurantajakson aikana. Sen sijaan niillä, joilla kahvinjuonti väheni yhdellä kupillisella päivässä, riski sairastua tyypin 2 diabetekseen suurentui 18 %26.

  • Uudemman, vuonna 2018 julkaistun meta-analyysin mukaan riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pieneni 6 %, kun päivittäin juodun kahvin määrä lisääntyi yhdellä kupillisella4.