Tyypin 2 diabetes

Kahvi ja tulehduksen merkkiaineet

Piilevän tulehduksen (alhainen tulehdustila) on havaittu olevan yhteydessä glykeemiseen kontrolliin tyypin 2 diabeetikoilla. Tämä viittaa siihen, että piilevä tulehdus saattaa vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen syntyyn. Seerumin amyloidi A on lipoproteiini, joka saattaa olla yhteydessä kehon krooniseen tulehdustilaan.

  • Suomalaisessa tutkimuksessa testattiin asteittain lisääntyvän kahvinjuonnin vaikutuksia lihavilla vapaaehtoisilla. Tutkimuksen ensimmäisenä kuukautena kahvia ei nautittu lainkaan, toisena kuukautena nautittiin neljä kupillista päivässä ja kolmantena kuukautena kahdeksan kupillista päivässä. Oraalisessa glukoosirasituskokeessa ei havaittu vaikutuksia. Kahvinjuonti näytti vaikuttavan suotuisasti eräisiin piilevän tulehduksen merkkiaineisiin, joita pidetään tyypin 2 diabeteksen riskitekijöinä12.

  • Seerumin amyloidi A -tasojen havaittiin olevan säännöllisen kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen välisen käänteisen yhteyden taustalla kreikkalaisessa tutkimuksessa, jossa analysoitiin oksidatiivisen stressin ja tulehduksen merkkiaineita13.