Tyypin 2 diabetes

Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä noin 25 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, kun kahvia juodaan 3-4 kupillista päivässä, verrattuna siihen, että kahvia ei juoda lainkaan tai sitä juodaan alle 2 kupillista päivässä2-4,6-8,15-27. Tutkimuksissa on myös havaittu annosvastesuhde3,4,6-8.

Erityisesti kannattaa huomioida isot tutkimusaineistot:

  • Vuonna 2002 julkaistussa kohorttitutkimuksessa oli mukana 17 111 hollantilaista miestä ja naista. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä huomattavasti pienentyneeseen kliinisen tyypin 2 diabeteksen riskiin2.

  • Vuonna 2009 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin perusteella todettiin, että kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys myöhempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Aineistossa oli mukana 457 922 henkilöä ja 21 897 äskettäin diagnosoitua tyypin 2 diabetestapausta kahdeksasta maasta3

  • Vuonna 2018 julkaistun meta-analyysin aineistossa oli 1 185 210 osallistujaa, joista 53 018:lla oli tyypin 2 diabetes. Tulosten mukaan eniten kahvia juoneilla (keskimäärin 5 kupillista päivässä) oli 29 % pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia ollenkaan4.

Myös muut tutkimukset ja katsaukset tukevat näitä tuloksia:

  • Eri maissa tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa on vahvistettu kahvinjuonnin käänteinen yhteys riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen15-27.  

  • Vuonna 2015 julkaistussa kreikkalaisessa, kymmenen vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa korostettiin pitkäaikaisen ja säännöllisen kahvinjuonnin merkitystä. Tutkijoiden mukaan säännöllisellä kahvinjuonnilla, vähintään 250 ml kahvia/päivä, oli merkittävä diabetekselta suojaava vaikutus verrattuna siihen, että kahvia ei juotu lainkaan. Tässä tutkimuksessa kahvinjuonnin todettiin pienentävän riskiä sairastua diabeteksen 50 %:lla13.

  • Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että vähän kahvia juovilla 20–70-vuotiailla aikuisilla (suurin osa joi yhden kupillisen kahvia viikossa) oli pienempi pre-diabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen riski kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan28.

Siirry sivun alkuun