Tyypin 2 diabetes

Mahdolliset mekanismit

Tutkijat eivät vielä ole selvittäneet mahdollista mekanismia, joka selittäisi tavallisen tai kofeiinittoman kahvin juonnin ja pienemmän tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin välisen yhteyden. Useita vaikutusmekanismeja on kuitenkin ehdotettu.

Kofeiini

Kahvi ja tee ovat useimmissa maissa ruokavalion tärkeimmät kofeiinin lähteet, joten kofeiinin mahdollista vaikutusta on vaikea erottaa kahvin vaikutuksesta. Kofeiinittomalla kahvilla on kuitenkin todettu olevan samansuuruinen vaikutus kuin tavallisella kahvilla, joten kofeiinin merkitys ei todennäköisesti ole keskeinen tyypin 2 diabeteksen suhteen havaitulle käänteiselle yhteydelle3,6-8.

On ristiriitaista, että akuutti kofeiinin saanti (tyypillisesti suuri annos lyhyen ajan kuluessa) johtaa tutkimusten mukaan glukoosi-intoleranssiin ja heikentyneeseen insuliinin sietoon, kun jatkuvalla kofeiinin saannilla (tyypillisesti pieniä annoksia pitkällä aikavälillä) sen sijaan on vain vähäinen vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan29,30.

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin akuuttien kofeiiniannosten vaikutuksia glukoosin sietokykyyn raskausdiabetesta sairastavilla naisilla tai naisilla, joilla ei ollut raskausdiabetesta. Kofeiini ei vaikuttanut glukoosi- tai insuliinitasoihin niillä, joilla ei ollut raskausdiabetesta, mutta heikensi insuliininsietoa naisilla, joilla oli raskausdiabetes31.

Kahvin muut ainesosat

Kahvin polyfenolit

  • Diabeteksen merkittäviä biomarkkereita analysoineessa tutkimuksessa todettiin, että kahvin polyfenoleilla saattaa olla antidiabeettinen vaikutus. Tutkijat suosittelivat tutkimuksen toistamista laajemmassa aineistossa ja kummallakin sukupuolella32.

  • Joissakin alustavissa kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että kahvin yksittäisillä polyfenoleilla saattaa olla spesifisiä vaikutuksia, kuten esimerkiksi glykeemisen kontrollin paraneminen henkilöillä, joilla on insuliiniresistenssi, verensokeri- ja HbA1c-tason aleneminen sekä insuliinin erityksen ja siedon paraneminen33.

  • Tutkimusten mukaan klorogeenihapot (yksi polyfenoleista) voivat alentaa paastoglukoosia ja plasman glukoosin huippua glukoosirasituskokeessa heikentämällä glukoosin imeytymistä suolistossa34.

  • Erään tutkimuksen mukaan klorogeenihapot saattavat alentaa glukoosi- ja insuliinitasoja 15 minuutin kohdalla oraalisessa glukoosirasituskokeessa. Tosinkofeiinittomalla pikakahvilla ei tässä kokeessa ollut vaikutusta9. Toisen tutkimuksen mukaan kahvinjuonnilla on positiivinen yhteys paastoinsuliinin ja ensimmäisen tunnin insuliinitasoihin sekä käänteinen yhteys toisen ja kolmannen tunnin plasman glukoositasoihin oraalisessa glukoosirasituskokeessa35.

  • Kahdessa kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että klorogeenihappo saattaa vaikuttaa merkittävästi glukoosiaineenvaihdunnan säätelyyn ja näin ollen myös siihen liittyviin häiriöihin, kuten diabetekseen9,10.

  • Lisäksi tutkijat ovat ehdottaneet, että klorogeenihapot saattavat osallistua sekä rasva- että glukoosiaineenvaihdunnan säätelyyn ja olla yhteydessä pienempään riskiin sairastua rasvamaksaan, sydän- ja verisuonisairauksiin ja diabetekseen. Ne saattavat myös suojata maksaa kemikaaleilta tai lipopolysakkaridien aiheuttamilta vaurioilta36.

  • Vuonna 2020 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan klorogeenihapoilla ja niiden aineenvaihduntatuotteilla ei ole vaikutusta aterian jälkeiseen veren glukoosi- tai insuliinitasoon, mutta joitain vaikutuksia glukoosin imeytymiseen ja hyödyntämiseen on havaittavissa. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan klorogeenihapot saattavat vaikuttaa glukoosin imeytymiseen ja hyödyntämiseen, vaikka ne eivät suoraan vaikuta hiilihydraattien pilkkoutumiseen37.

 

Antioksidantit

  • Tutkimusten perusteella on ehdotettu, että kahvi saattaa vaikuttaa ruokavaliosta saatavien antioksidanttien kokonaismäärään ja siten vähentää oksidatiivista stressiä. Tämä saattaa auttaa estämään tyypin 2 diabeteksen kehittymistä38,39. Kahvin mahdollinen merkitys oksidatiivisen stressin vähentämisessä on mielenkiintoinen, mutta tätä hypoteesia ei ole vielä vahvistettu.