Tyypin 2 diabetes

Muita vaikuttavia tekijöitä

Geneettinen polyformismi

Vuonna 2016 julkaistussa katsauksessa käsiteltiin tiettyjen geneettisten polymorfismien (DNA:n useiden eri alleelien esiintyminen tietyssä genomin kromosomissa) vaikutusta kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen väliseen yhteyteen. Tulosten mukaan näyttö siitä, että kahvinjuonti alentaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, saattaa olla oletettua vähäisempää, kun huomioidaan geneettiset profiilit40.

Kahvin lisukkeet

Pre-diabetesta sairastavilla henkilöillä tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että diabetes oli edennyt vähiten niillä, jotka joivat mustaa kahvia päivän aikana kolme kertaa tai useammin. Tutkimuksessa arvioitiin myös kahviin lisättyjen ainesten, kuten kerman tai sokerin, vaikutuksia. Riski oli pienempi niillä, jotka yleensä joivat mustaa kahvia verrattuna niihin, jotka lisäsivät kahviin kermaa tai sokeria, mutta ero ei ollut merkitsevä27.

Aterian jälkeiset vaikutukset

Tutkimusten mukaan kahvi saattaa osittain estää aterian jälkeistä veren sokeritason nousua ja siten estää tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyttä41. Erään tutkimuksen mukaan kahvinjuonnin ajankohta saattaa vaikuttaa selvästi glukoosiaineenvaihduntaan. Tutkijoiden mukaan suurin vaikutus on lounasaikaan nautitulla kahvilla18.

Insuliiniherkkyys

Eri etnisillä ryhmillä tehdyn poikkileikkaustutkimuksen mukaan kofeiinia sisältävä kahvi on positiivisesti yhteydessä insuliiniherkkyyteen ja kofeiinittomalla kahvilla on myönteinen vaikutus haiman beetasolujen toimintaan. Tutkimukseen osallistui 954 aikuista, joilla ei ollut diabetesta42. Satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen mukaan neljä kupillista kofeiinia sisältävää kahvia päivittäin 24 viikon ajan ei kuitenkaan vaikuttanut merkitsevästi insuliiniherkkyyteen tai insuliiniresistenssin biologisiin välittäjiin43.

Kofeiini diabeetikoilla

Vuonna 2018 julkaistussa retrospektiivisessä tutkimuksessa selvitettiin kofeiinin vaikutuksia diabeetikoilla (sekä tyyppi 1 että tyyppi 2). Tulosten mukaan kahvin kofeiini oli yhteydessä naisten pienentyneeseen kokonaiskuolleisuuteen, mutta ei miesten. Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisätutkimuksia, jotta kofeiinin saannin vaikutukset miehillä ja naisilla ymmärrettäisiin yksityiskohtaisemmin44.