Urheilu ja suorituskyky

Yhteenveto

Tämänhetkinen tutkimustieto tukee International Society of Sports Nutrition:n lausuntoa kofeiinitäydennyksestä ja urheilusuorituksista, joka voidaan tiivistää seuraavasti2:

  1. Kofeiini parantaa tehokkaasti urheilusuoritusta urheilijoilla, jotka nauttivat sitä pieninä tai kohtuullisina annoksina (noin 3-6 mg/kehon painokilo). Suuret annokset (≥ 9 mg/kehon painokilo) eivät tuo suoritukseen lisää parannusta.
  2. Kofeiini parantaa urheilusuoritusta tehokkaammin, kun se nautitaan vedettömässä muodossa (kapseleina, tabletteina, jauheena) verrattuna kahvina nautittuun.
  3. Tutkimusten mukaan kofeiini lisää valppautta pitkien, tyhjentävien harjoitusten sekä pitkään jatkuvien unettomuusjaksojen aikana.
  4. Kofeiini parantaa suoritusta pitkäkestoisissa, maksimaalista kestävyyttä vaativissa urheilusuorituksessa. Aikaa mittaavissa koetilanteissa sen on todettu vaikuttavan erittäin tehokkaasti.
  5. Kofeiinilisä edistää suorituskykyä korkeatehoisissa urheilusuorituksissa, kuten jalkapallon ja rugbyn kaltaisissa joukkuelajeissa, joissa ominaisia ovat jaksoittaiset suoritukset pitkän ajan kuluessa.
  6. Kofeiinilisän vaikutuksista voimailulajeissa ei kirjallisuuden mukaan ole johdonmukaisia tutkimustuloksia. Siksi lisätutkimukset tällä osa-alueella ovat tarpeen.
  7. Tieteellisestä kirjallisuudesta ei löydy tukea käsityksille, joiden mukaan kofeiini lisäisi virtsaneritystä urheilusuorituksen aikana tai vaikuttaisi haitallisesti nestetasapainoon ja siten myös suorituskykyyn.