Maksan toiminta

Tutkimusten mukaan kohtuullisella kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua moniin maksasairauksiin, kuten syöpään, fibroosiin, kirroosiin ja ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin (NAFLD)1-20. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä21.

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC (International Agency for Research on Cancer) julkaisi vuonna 2016 arvioinnin kahvista, matèsta ja erittäin kuumista juomista1. IARC:n asiantuntijaryhmän kaikkiin julkisesti saatavilla oleviin tieteellisiin tutkimuksiin perustuneen arvioinnin perusteella kahvinjuonti ei ole selkeästi yhteydessä eri syöpiin. Kahvinjuonti saattaa itse asiassa pienentää riskiä sairastua tiettyihin syöpiin, mm. maksasyöpään1. Meta-analyysien mukaan kahvinjuontiin saattaa liittyä jopa 40 % pienempi riski sairastua maksasyöpään verrattuna siihen, että kahvia ei juoda lainkaan (tämä yhteys on annosvasteinen)2-5.

Lisätietoa IARC:n arvioinnista täällä.

Tutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä pienempään riskiin sairastua kirroosiin6-9, fibroosiin8,10,11, krooniseen maksatautiin6,10,11 sekä ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan6,12-20. Hepatiitti C-virukseen liittyvää maksatulehdusta sairastavilla potilailla tehdyissä tutkimuksissa on myös havaittu, että kohtuullinen kahvinjuonti on yhteydessä taudin hitaampaan etenemiseen22-24.

Tutkimuksissa pyritään selvittämään useita eri mekanismeja, joiden avulla toivottavasti ymmärretään liittyykö kofeiini, ja missä määrin, kahvinjuonnin ja maksasairauksien väliseen käänteiseen yhteyteen: esimerkiksi kofeiinin ensisijainen aineenvaihduntatuote paraksantiini näyttää estävän sidekudoskasvutekijän (CTGF) synteesiä useiden säätelyjärjestelmien välityksellä, mikä puolestaan hidastaa maksafibroosin, -kirroosin ja -syövän etenemistä9,24-26. Muut vaihtoehtoiset mekanismit liittyvät kafestolin ja kahveolin antikarsinogeenisiin27 sekä klorogeenihappojen ja kofeiinihapon mahdollisiin antioksidatiivisiin vaikutuksiin28-30.