Luustoterveys

Kahvin ja kofeiinin merkitystä luuston terveydessä ei ole vielä täysin selvitetty. Lisätutkimuksia tarvitaan, mutta toistaiseksi ei ole löydetty yhteyttä luuntiheyden vähenemiseen tai murtumariskiin.

3–5 kupillista
kahvia/päivä
on turvallista useimmille aikuisille

 

400 mg
kofeiinia/päivä
on turvallista useimmille aikuisille

75 mg kofeiinia
saadaan
kupillisesta kahvia

Useissa meta-analyyseissa kofeiinin saannin ei ole todettu olevan merkitsevästi yhteydessä luuntiheyteen, vaikka tutkimusten tulokset vaihtelevat jonkin verran1-5. Mahdollisia luuntiheyteen liittyviä haitallisia vaikutuksia on esimerkiksi havaittu väestöissä, joissa kalsiumin saanti on ollut riittämätöntä. Joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä lonkkamurtumiin erityisesti vanhemmilla naisilla1,2,4,5.

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin, voisiko kofeiini vaikuttaa luuntiheyteen ja todettiin, että se saattaisi heikentää mm. luustoterveyden kannalta välttämättömien kalsiumin ja D-vitamiinin imeytymistä. Saman tutkimukseen mukaan murtumien riski ei kuitenkaan lisääntynyt, vaikka kofeiinin saanti oli yhteydessä luuntiheyden vähäiseen pienenemiseen8. On selvää, että johtopäätösten tekemiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiiniin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen mukaan kaikista lähteistä saatuna 400 mg kofeiinia päivässä on turvallista useimmille aikuisille. Raskaana oleville naisille suositellaan korkeintaan 200 mg kofeiinia päivässä9. Kupillisessa kahvia on noin 75-100 mg kofeiinia.

 

Asiantuntijahaastattelu kahvin yhteydestä luustoterveyteen!

Kahvia ja luustoterveyttä käsittelevässä haastattelussa professori René Rizzoli (University of Geneva, Department of Internal Medicine Specialties) kertoo kahvinjuontiin ja luustoterveyteen liittyvistä tutkimuksista sekä vastaa usein esitettyihin kysymyksiin.


Professori René Rizzolin englanninkielisen asiantuntijahaastattelun voi kuunnella ja katsella täällä.