Kahvi ja neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja neurodegeneratiiviset sairaudet

Kognitiiviset toiminnot säilyvät suhteellisen vakaina noin 60-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen niillä on taipumus hidastua, erityisesti 60–80-vuotiaana. Tutkimusten mukaan säännöllinen ja kohtuullinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti saattaa vaikuttaa erityisesti naisten ja yli 80-vuotiaiden kognitiiviseen suorituskykyyn. EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) on kofeiinin turvallisuutta käsittelevässä tutkimuskatsauksessaan määritellyt kohtuulliseksi kahvinjuonniksi 3-5 kupillista kahvia/päivä1.

Vuonna 2020 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan kahvi on yhteydessä pienentyneeseen dementian, aivohalvauksen ja Alzheimerin taudin riskiin ja saattaa hidastaa myös Parkinsonin taudin etenemistä2. Lisäksi vuonna 2021 julkaistun annos-vastetutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan vähäinen kahvinjuonti (alle 2,8 kupillista/päivä) on yhteydessä pienentyneeseen kognitiivisen heikentymisen riskiin3.

Vuonna 2022 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan myös kofeiini suojaa hermostoa dementiaa ja mahdollisesti Alzheimerin tautia vastaan, mutta tästä yhteydestä tarvitaan lisää tutkimustietoa4. Kliinisten tutkimusten mukaan kofeiini toimii kognitiivisena normalisoijana, mutta ei kognitiivisena tehostajana. Lisäksi sukupuoli voi olla sekoittava tekijä kofeiinin hermostoa suojaavien vaikutusten yhteydessä4. Tutkimuksissa on myös havaittu, että kahvinjuonti saattaa suojata erityisesti naisia aivohalvauksen riskiltä5,6.

Tutustu englanninkieliseen asiantuntijaraporttiin:
Cognitive Decline, Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases – does dietary pattern play a role?