Neurodegeneratiiviset sairaudet

Tutkimusten mukaan koko elämän ajan jatkuva säännöllinen ja kohtuullinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti saattaa vaikuttaa erityisesti naisilla ja yli 80-vuotiailla fysiologiseen, ikääntymiseen liittyvään kognitiiviseen suorituskykyyn1-23. EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) on kofeiinin turvallisuutta käsittelevässä tutkimuskatsauksessaan määritellyt kohtuulliseksi kahvinjuonniksi 3-5 kupillista kahvia päivässä24.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että koko elämän ajan jatkuva kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä riskiin sairastua Alzheimerin tautiin (eli mitä enemmän kahvia juodaan sitä pienempi on sairastumisriski)24-35. Toistaiseksi tästä on kuitenkin käytettävissä vain vähän tutkimustietoa, joten aiheesta tarvitaan lisää tutkimuksia. Useiden tutkimusten mukaan näiden vaikutusten taustalla saattaa olla kofeiini36-41, mutta myös muut kahvin yhdisteet, kuten trigonelliini42-44 ja polyfenolit45,46 ovat kiinnostuksen kohteina.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä myös riskiin sairastua Parkinsonin tautiin47-63. Tutkimusten perusteella kahvin mahdollisten Parkinsonin taudilta suojaavien vaikutusten taustalla saattaa olla kofeiini 54,64-67. Kofeiinin vaikutukset saattavat liittyä siihen, että se estää adenosiini A2A-reseptorien toimintaa. Tällaisilla vastavaikuttajilla (antagonistit) oletetaan olevan hermostoa suojaavia vaikutuksia54, 68-70.

Useissa tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että kahvinjuonti saattaa suojata erityisesti naisia aivoinfarktin riskiltä71-76.


Asiantuntijahaastatteluja!

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että kohtuullinen kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua Alzheimerin tautiin. Aihetta käsiteltiin vuonna 2014 Euroopan Alzheimer kongressin yhteydessä järjestetyssä "Ravitsemus ja kognitiiviset toiminnot" -symposiumissa.

Symposiumin asiantuntijoiden haastatteluissa

  • professori Neville Vassallo (University of Malta) kertoo ravitsemuksen merkityksestä Alzeimerin taudin sairastumisriskin pienentämisessä
  • epidemiologian professori Arfan Ikram (Erasmus MC, The Netherlands) arvioi kahvinjuontiin ja Alzheimerin tautiin liittyviä epidemiologisia tutkimustuloksia
  • tutkimusjohtaja, professori Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) selittää mahdollisia mekanismeja, joita kahvinjuonnin ja kognitiivisen heikkenemisen taustalla on.

Englanninkieliset asiantuntijahaastattelut voi katsoa täällä.

Professori Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) kertoo asiantuntijahaastattelussa myös kahvinjuontiin ja Parkinsonin tautiin liittyvistä tutkimustuloksista.

Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun kahvinjuonnista ja Parkinsonin taudista voi katsoa täällä.