Kofeiini

Kofeiinia esiintyy luonnostaan useissa kasveissa, kuten kahvissa, teessä ja kaakaossa. Tavallisessa kupillisessa kahvia on 75-100 mg kofeiinia. Teessä ja kaakaossa kofeiinia sen sijaan on vähemmän.

Kofeiini on kahvin tärkein fysiologisesti aktiivinen ainesosa, mutta kahvissa on myös monia muita yhdisteitä. Siksi voi olla vaikea erottaa, mitkä vaikutukset johtuvat kofeiinista ja mitkä kahvin muista yhdisteistä1.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuudesta laatiman tutkimuskatsauksen mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti, noin 400 mg eli korkeintaan 5 kupillista kahvia päivässä, sopii osaksi monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja4. Raskaana oleville ja imettäville naisille suositellaan korkeintaan 200 mg kofeiinia päivässä4.

Tutkimusten mukaan kohtuullisella kofeiinin saannilla saattaa olla yhteys moniin fysiologisiin toimintoihin, kuten henkiseen ja fyysiseen suorituskykyyn5. Kofeiinilla on lievä keskushermostoa stimuloiva vaikutus, mikä on yhteydessä lisääntyneeseen valppauteen5. EFSA:n mukaan on osoitettu, että 75 mg:n kofeiiniannoksen ja lisääntyneen tarkkaavaisuuden ja valppauden välillä on syy-seuraussuhde6.

Kofeiini toimii adenosiinireseptorien salpaajana, koska sen rakenne on samankaltainen kuin adenosiinin. Siksi se saattaa estää adenosiinin toimintaa sitoutumalla adenosiinireseptoreihin, mikä johtaa valppauden tuntemuksiin5,7. Tämä saattaa aiheuttaa joillekin unihäiriöitä8,9, mutta voi myös auttaa valppautta edellyttävissä tilanteissa, kuten työskenneltäessä yövuorossa, pitkän matkan ajossa ja aikaerorasituksessa10-15.

Kofeiinin aineenvaihdunnassa on perimästä johtuvia yksilöllisiä eroja. Siksi kofeiinin saantia usein säädellään omaan henkilökohtaiseen elämäntapaan sopivaksi16,17.

 

Asiantuntijahaastatteluja!

Kahviin ja kofeiiniin liittyvissä haastatteluissa tutkimusjohtaja, Dr. Astrid Nehlig (French National Medical Research Institute, INSERM) kertoo kahviin, kofeiiniin ja terveyteen liittyvistä tutkimuksista sekä vastaa usein esitettyihin kysymyksiin.

Englanninkieliset asiantuntijahaastattelut voit katsoa täällä.