Kahvitietous

Suomalaiset kahvinjuojina

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jo vuodesta 1982 alkaen viiden vuoden välein  seurannut suomalaisten ruoankäyttöä kansallisissa ravintotutkimuksissa. FinRavinto 2017 -tutkimuksessa ruoankulutus selvitettiin käyttämällä kahta erillistä 24 tunnin ruoankäyttöhaastattelua. Tutkimukseen osallistuneet olivat 18-74 -vuotiaita.
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tulokset kertovat myös suomalaisten kahvinkäytöstä.

  • Miehistä 89 % ja naisista 83 % juo kahvia, vanhemmissa ikäluokissa kahvinjuojien osuus on suurempi kuin nuorimmassa ikäluokassa (kts. taulukko 1)
  • Kahvia juovat miehet nauttivat kahvia keskimäärin  553 g eli noin 4,4 kupillista päivässä
  • Kahvia juovat naiset  nauttivat keskimäärin 459 g  eli noin 3,8 kupillista päivässä.
  • 45-64 -vuotiaiden ikäluokassa miehet sekä naiset juovat kahvia jonkin verran enemmän kuin  nuoremmassa ja vanhemmassa ikäluokassa (kts. taulukko 2)

Taulukko 1:
Kahvia juovien osuuden eri ikäryhmissä Suomessa FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan.

Ikäryhmä Miehet Naiset
18-44 v. 86 % 73 %
45-64 v. 91 % 91 %
65-74 v. 94 % 95 %


Taulukko 2:

Suomalaisten miesten ja naisten kahvinkäyttö FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan.

Sukupuoli Miehet Naiset
Ikä 18-44 v. 45-64 v. 65-74 v. 18-44 v. 45-64 v. 65-74 v.
Kahvi/vrk 469 g 545 g 455 g 329 g 449 g 400 g

 Lähde:

Valsta L. et. al. Ravitsemus Suomessa. FinRavinto 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018.

Sisältö päivitetty kesäkuussa 2019.

Suomalaiset kahvinjuojina