Urheilu ja suorituskyky

Tutkimusten mukaan kofeiini voi auttaa parantamaan fyysistä suorituskykyä sekä kestävyysliikunnassa että korkeatehoisessa liikunnassa1-12. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kofeiini parantaa kestävyysliikunnassa (eli aerobinen, yli viisi minuuttia kestävä suoritus, kuten juoksu, pyöräily tai soutu) tiettyyn matkaan käytettyä aikaa ja voi olla yhteydessä vähäisempään lihaskipuun3-14.

Tutkimustulosten mukaan kofeiinista voi olla hyötyä myös lyhytkestoisessa ja korkeatehoisessa anaerobisessa liikunnassa, kuten urheilijoiden korkeatehoisissa suorituksissa tai joukkuelajeissa15-23.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) mukaan kofeiinin saanti on yhteydessä parempaan suorituskestävyyteen ja kestävyyskapasiteettiin sekä alhaisempaan liikunnan aikana koettuun rasitukseen ja tarvittavaan ponnisteluun24.

Kofeiini on kahvin merkittävin farmakologisesti aktiivinen yhdiste. Monet tutkimukset, joissa on selvitetty sen vaikutuksia urheilusuorituuksiin, on tehty täydentämällä ruokavaliota kofeiinilla, ei kahvilla. Näistä tutkimuksista saadaan hyvää perustietoa, jotka selittävät kahvin vaikutuksia. On kuitenkin mahdollista, että tutkimusten tulokset olisivat jonkin verran erilaisia, jos niissä olisi käytetty kahvia.

Vaikka suurin osa tutkimuksista on tehty urheilijoilla, jotka harjoittelevat paljon, voi kofeiini tutkimusten mukaan parantaa suorituskykyä myös vähän liikkuvilla ja huonokuntoisilla henkilöillä25,26.

Kofeiinin vaikutukset saattavat liittyä adenosiinireseptoreiden toiminnan estämiseen aivoissa. Tämä aineenvaihduntareitti lisää adrenaliinin tuotantoa, mikä kiihdyttää energiantuotantoa sekä parantaa veren virtausta lihaksiin ja sydämeen10,11. Kofeiini saattaa myös muokata keskushermostoperäistä uupumista, joka on seurausta aivoissa pitkäkestoisen suorituksen yhteydessä tapahtuvista neurokemiallisista muutoksista. Tätä kautta kofeiini vaikuttaa koettuun rasitukseen ja kipuun sekä vireystasoon, jotka kaikki todennäköisesti parantavat suoritusta11,12.

Neste on tärkeää keholle: EFSA:n mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että ruokavaliosta saadun veden ja normaalin sekä fyysisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisen välillä on syy-seuraussuhde27.

Joidenkin havaintojen mukaan kofeiinilla on lyhytaikainen diureettinen vaikutus. Se ei kuitenkaan kumoa kahvista saatavaa nesteen määrää28-35. Kofeiinipitoisen kahvin kohtuullinen käyttö saattaa siis auttaa ylläpitämään sopivaa nestetasapainoa24-35.

EFSA:n kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tieteellisen lausunnon mukaan korkeintaan 200 mg:n kerta-annos kofeiinia (noin 3 mg/kehon painokilo) on aikuisille turvallista myös silloin, kun se nautitaan alle kaksi tuntia ennen kovaa liikuntasuoritusta tavanomaisissa olosuhteissa36.

Tutustu englanninkieliseen Can coffee and caffeine enhance sports performance?-raporttiin: