Urheilu ja suorituskyky

Tutkimusten mukaan kofeiini voi auttaa parantamaan fyysistä suorituskykyä sekä kestävyysliikunnassa että korkeatehoisessa liikunnassa1-12.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kofeiini parantaa kestävyysliikunnassa (eli aerobinen, yli viisi minuuttia kestävä suoritus, kuten juoksu, pyöräily tai soutu) tiettyyn matkaan käytettyä aikaa ja voi olla yhteydessä vähäisempään lihaskipuun1-12.

Tutkimustulosten mukaan kofeiinista voi olla hyötyä myös lyhytkestoisessa ja korkeatehoisessa anaerobisessa liikunnassa, kuten urheilijoiden korkeatehoisissa suorituksissa tai joukkuelajeissa13-19.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) mukaan kofeiinin saanti on yhteydessä parempaan suorituskestävyyteen ja kestävyyskapasiteettiin sekä alhaisempaan liikunnan aikana koettuun rasitukseen ja tarvittavaan ponnisteluun20.

Vaikka suurin osa tutkimuksista on tehty urheilijoilla, jotka harjoittelevat paljon, voi kofeiini tutkimusten mukaan parantaa suorituskykyä myös vähän liikkuvilla ja huonokuntoisilla henkilöillä21,22.

Kofeiinin vaikutukset saattavat liittyä adenosiinireseptoreiden toiminnan estämiseen aivoissa. Tämä aineenvaihduntareitti lisää adrenaliinin tuotantoa, mikä kiihdyttää energiantuotantoa sekä parantaa veren virtausta lihaksiin ja sydämeen10,11.

Kofeiini saattaa myös muokata keskushermostoperäistä uupumista, joka on seurausta aivoissa pitkäkestoisen suorituksen yhteydessä tapahtuvista neurokemiallisista muutoksista. Tätä kautta kofeiini vaikuttaa koettuun rasitukseen ja kipuun sekä vireystasoon, jotka kaikki todennäköisesti parantavat suoritusta11,12.

Neste on tärkeää keholle: EFSA:n mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että ruokavaliosta saadun veden ja normaalin sekä fyysisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisen välillä on syy-seuraussuhde23.

Joidenkin havaintojen mukaan kofeiinilla on lyhytaikainen diureettinen vaikutus. Se ei kuitenkaan kumoa kahvista saatavaa nesteen määrää24. Kofeiinipitoisen kahvin kohtuullinen käyttö saattaa siis auttaa ylläpitämään sopivaa nestetasapainoa24-31.

EFSA:n kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tieteellisen lausunnon mukaan ”korkeintaan 200 mg:n kerta-annos kofeiinia (noin 3 mg/kehon painokilo) on aikuisille turvallista myös silloin, kun se nautitaan alle kaksi tuntia ennen kovaa liikuntasuoritusta tavanomaisissa olosuhteissa”32.

Tutustu englanninkieliseen raporttiin:
Can coffee and caffeine enhance sports performance?