Maksan toiminta

Tutkimusten mukaan kohtuullisella kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua moniin maksasairauksiin, kuten syöpään, fibroosiin ja kirroosiin. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimus-katsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä1.

Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC, International Agency for Research on Cancer) mukaan kahvinjuonnilla ei ole tutkimuksissa havaittu olevan selkeää yhteyttä eri syöpiin. Kahvinjuonti saattaa itse asiassa pienentää riskiä sairastua tiettyihin syöpiin, mm. maksasyöpään2. Meta-analyysien mukaan kahvinjuontiin saattaa liittyä jopa 40 % pienempi riski sairastua maksasyöpään verrattuna siihen, että kahvia ei juoda lainkaan (tämä yhteys on annosvasteinen)3-6.

Tutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä pienempään riskiin sairastua kirroosiin7,8, fibroosiin9-11, krooniseen maksatautiin7-10,12 sekä ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan7,13-20. Hepatiitti C-virukseen liittyvää maksatulehdusta sairastavilla potilailla tehdyissä tutkimuksissa on myös havaittu, että kohtuullinen kahvinjuonti on yhteydessä taudin hitaampaan etenemiseen20-23.

Tutkimuksissa pyritään selvittämään useita eri mekanismeja, joiden avulla toivottavasti ymmärretään liittyykö kofeiini, ja missä määrin, kahvinjuonnin ja maksasairauksien väliseen käänteiseen yhteyteen: esimerkiksi kofeiinin ensisijainen aineenvaihduntatuote paraksantiini näyttää estävän sidekudoskasvutekijän (CTGF) synteesiä useiden säätelyjärjestelmien välityksellä, mikä puolestaan hidastaa maksafibroosin, -kirroosin ja -syövän etenemistä10,24-26. Muut vaihtoehtoiset mekanismit liittyvät kafestolin ja kahveolin antikarsinogeenisiin27 sekä klorogeenihappojen ja kofeiinihapon mahdollisiin viruksia tuhoaviin vaikutuksiin15.