Tyypin 2 diabetes

Tieteellisten tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen1-19. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä20.

Kahvinjuonnin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen on tutkittu useissa eri väestöissä. Käytettävissä olevien tutkimustulosten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti on yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin verrattuna siihen, että kahvia juodaan alle kaksi kupillista päivässä tai ei lainkaan2,15-18. Yhteys on havaittu sekä kofeiinia sisältävällä että kofeiinittomalla kahvilla2,8,17.

Tällä hetkellä ei vielä tiedetä mekanismia, joka selittäisi tämän yhteyden. Mahdollisesta mekanismista ei ole yhteisesti hyväksyttyä käsitystä, vaikka havainnot kahvinjuonnin myönteisistä vaikutuksista joihinkin piilevien tulehdusten merkkiaineisiin ovat mielenkiintoisia21.

Tutustu symposiumraporttiin (marraskuu 2018):
Coffee and type 2 diabetes: A review of the latest research