Elinajanodote

Vuonna 2017 julkaistussa laajassa tutkimuksessa oli yli 500 000 osallistujaa kymmenestä Euroopan maasta. Tulosten mukaan runsain kahvinjuonti (yli 3 kupillista päivässä, yksi kupillinen 237 ml) on yhteydessä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden pienentyneeseen riskiin1, ja tämä yhteys on tilastollisesti merkitsevä. Yhteys ruoansulatuskanavan sairauksista johtuvaan kuolleisuuteen oli vahvin, mikä johtui pääasiassa sekä miesten että naisten pienentyneestä riskistä kuolla maksasairauksiin1.

Tätä aiemmin julkaistujen tutkimusten mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen kuolleisuuteen. Käytettävissä ei kuitenkaan ole ollut tutkimustuloksia, joiden mukaan kahvinjuonti olisi yhteydessä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden pienentyneeseen riskiin2,3. Kahvin ja kofeiinin yhteyttä kokonaiskuolleisuuteen on tämän jälkeen selvitetty lukuisissa tutkimuksissa4-16. Tulosten mukaan kahvinjuonti ja kofeiinin saanti ovat yhteydessä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden pienentyneeseen riskiin4-16. Joidenkin tutkimusten mukaan kahvi ja kofeiini saattavat olla yhteydessä erityisistä syistä, kuten sydän- ja verisuonisairauksista tai tietyistä syövistä, johtuvan kuolleisuuden pienentyneeseen riskiin4-16.

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti, noin 400 mg/päivä (vastaa korkeintaan 3-5 kahvikupillista päivässä), sopii osaksi tasapainoista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja17. Raskaana oleville ja imettäville suositellaan korkeintaan 200 mg kofeiinia/päivä17.