Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Lukuisissa tutkimuksissa on selvitetty kahvinjuonnin mahdollisia yhteyksiä pienentyneeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Sekä kofeiinipitoisen että kofeiinittoman kahvin kohtuullisella käytöllä on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia.

  • Tieteellisten tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti* on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen2-4.

  • Kahvinjuonnin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen on tutkittu useissa eri väestöissä, ja kattavan tutkimustiedon mukaan sekä kofeiinipitoisen että kofeiinittoman kahvin kohtuullinen juonti on yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin3,4,6-9.

  • Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mikä on tämän yhteyden selittävä tekijä. Mahdollisesta mekanismista ei ole yleisesti hyväksyttyä käsitystä, vaikka joidenkin tutkimusten mukaan avainasemassa saattavat olla kahvin sisältämät klorogeenihappo ja trigonelliini10-12.

  • Myös havainnot kahvinjuonnin myönteisistä vaikutuksista joihinkin piilevien tulehdusten merkkiaineisiin ovat mielenkiintoisia13,14.

  • Kahvinjuonnin/kofeiinin saannin ja diabeteksen välinen yhteys näyttää liittyvän yksinomaan tyypin 2 diabetekseen.

*) EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3–5 kupillista kahvia päivässä5.