Kahvi ikääntyneiden ruokavaliossa

Kahvi ikääntyneiden ruokavaliossa

Suomalaistutkimus:
Kahvinjuonti yhteydessä ikääntyneiden parempaan fyysisen suorituskykyyn

Suomalaistutkimuksen mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä parempaan fyysiseen suorituskykyyn iäkkäillä miehillä2. Tutkimukseen osallistui 1960-luvulla aloitetun Helsingin johtajatutkimuksen aineistosta 126 satunnaisesti valittua miestä, joiden keski-ikä oli 87 vuotta.

Osallistujien kahvinjuonti selvitettiin kolmen vuorokauden ruokapäiväkirjojen perusteella. Tutkittavat jaettiin päivittäin juodun kahvimäärän perusteella kolmeen ryhmään: alle 110 g, 110-330 g ja yli 330 g. Fyysistä suorituskykyä arvioitiin lyhyen fyysisen suorituskyvyn testistön avulla, jossa mitattiin mm. kävelynopeutta ja tuolilta ylösnousuun käytettyä aikaa.
Tutkimukseen osallistuneet iäkkäät miehet joivat kahvia keskimäärin 220 g/päivä (vaihteluväli 126-376 g). Kahvinjuonti oli positiivisesti yhteydessä suurempaan kävelynopeuteen sekä suurempaan tuolilta ylösnousutestin pistemäärään. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kävelynopeudella mitattuun fyysiseen suorituskykyyn2.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kahvinjuonti oli yhteydessä runsaampaan kasviproteiinien, hiilihydraattien ja tärkkelyksen saantiin. Muita enemmän kahvia juoneet nauttivat aamiaisella enemmän proteiinia.

Tutkijoiden mukaan aiheesta tarvitaan lisää tutkimuksia, jolloin voitaisiin arvioida kohtuullisen kahvinjuonnin merkitystä iäkkäille osana terveellistä ruokavaliota.

Kahvi osana juomasuositusta

Ikääntyneiden ruokasuosituksessa nostetaan esiin nesteen tarve, johon vaikuttavat mm. fyysinen aktiivisuus, ikä ja ympäristön lämpötila. Yli 55-vuotiaiden laskennallinen nesteen tarve on 30 ml painokiloa kohde. Iäkkäillä nestevajaus on haitallisempaa kuin nuorilla, koska kehossa on vähemmän vettä ja janon tunne voi olla heikompi kuin nuoremmilla. Lisäksi monet iäkkäät saavat ruoasta tavallista vähemmän nestettä, koska syöty ruokamäärä on pieni.1

Ruokien mukana saadun nesteen lisäksi ikääntyneiden tulisi suositusten mukaan juoda nesteitä 1-1,5 litraa eli 5-8 lasillista päivässä. Juomasuosituksen mukaan kahvi sopii osaksi ikääntyneiden päivittäistä ruokavaliota.1


Suosituksen mukainen juomisohje ikääntyneille.
Vihreä: pääasialliset juomat. Keltainen: muita päivittäisiä juomia. Punainen: alkoholia kohtuullisesti.
(Kuva: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2020. Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus.)

Lähteet:

  1. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2020). Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus.
  2. Jyväkorpi SK, Urtamo A, Kivimäki M, Strandberg TE. (2020). Associations of coffee drinking with physical performance in the oldest-old community-dwelling men The Helsinki Businessmen Study (HBS). Aging Clin Exp Res. https://doi.org/10.1007/s40520-020-01645-6

Sisältö päivitetty lokakuussa 2020.

Kahvi ja ikääntyneiden fyysinen suorituskyky