Nestetasapaino

Kahvin sekä erityisesti kofeiinin ja nestetasapainon välistä yhteyttä selvittävät tutkimukset voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: väestön kofeiinin saantiin yleensä sekä kofeiinin saantiin erityisesti urheilusuoritusten aikana.

Mustasta kahvista yli 95 % on vettä15. Tutkimusten mukaan kahvinjuonti on osa nesteen saantia eikä aiheuta nestehukkaa tai merkittävää kehon nesteiden menetystä3-8. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä14.

Neste on tärkeää keholle: EFSA:n mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että ruokavaliosta saadun veden ja normaalin sekä fyysisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisen välillä on syy-seuraussuhde16.

Joidenkin havaintojen mukaan kofeiinilla on hetkellinen diureettinen vaikutus, joka ei kuitenkaan kumoa kahvista saatavaa nesteen määrää5. Kofeiinipitoisen kahvin kohtuullinen käyttö saattaa siis auttaa ylläpitämään sopivaa nestetasapainoa3-8.

Tutkimusten mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti ei lisää nestehukkaa liikunnan aikana10-14, mutta se voi parantaa suoritusta kestävyysliikunnassa14. EFSA:n  kofeiinin turvallisuutta koskevassa tieteellisessä lausunnossa todetaan, että liikuntaolosuhteiden oletettujen vaikutusten lisäksi kofeiinin saanti ei vaikuta kehon lämpötilaan tai nestetasapainoon14.

Asiantuntijahaastattelu!

Nestetasapainoa käsittelevässä haastattelussa tohtori Andy Blannin (University of Birmingham, School of Sport and Exercise) kertoo kahvinjuontiin ja nestetasapainoon urheilun yhteydessä liittyvistä tutkimuksista. Tohtori Blannin kertoo myös, kuinka kofeiinia sisältävä kahvi saattaa itse asiassa parantaa suorituskykyä pitkäkestoisen suorituksen aikana ilman, että siihen liittyy nestehukkaa.

Englanninkielisen asiantuntijahaastattelun voi katsoa täällä.