Maksan toiminta

Mahdolliset mekanismit

Kuten edellä esitetyt tutkimustulokset osoittavat, on kahvinjuonnin käänteisestä yhteydestä maksasyöpään jonkin verran epidemiologista tutkimusnäyttöä. Sama saattaa päteä myös maksafibroosiin ja alkoholikirroosiin. On selvää, että näiden yhteyksien selittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan uskottava biologinen mekanismi.


Kofeiinin merkitys

Kofeiinin on ehdotettu olevan tärkeä yhdiste, joka liittyy kahvinjuonnin ja maksasairauksien pienentyneen riskin välillä havaittuun yhteyteen9,25,28,30,48. Tätä vaikutusta selittävää tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta monia mahdollisia mekanismeja on ehdotettu.

Monien tutkimusten mukaan kofeiini ja erityisesti sen ensisijainen aineenvaihduntatuote paraksantiini voivat estää sidekudoskasvutekijän (CTGF) synteesiä. Se hidastaa tämäntyyppisen kudoksen kasvua, mikä puolestaan hillitsee maksafibroosin, alkoholikirroosin ja maksasyövän etenemistä10,26,30,48. Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa tätä yhteyttä ei kuitenkaan havaittu teellä, mikä viittaa siihen, että vaikutusmekanismi ei perustu yksinomaan kofeiiniin (paraksantiinin välityksellä)30,48.

Koska kofeiini muistuttaa rakenteeltaan adenosiinia48, on myös ehdotettu, että kofeiini saattaa hillitä maksasolujen aktivoitumista estämällä adenosiinireseptoreita.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että kofeiini ei ehkä ole kaikkein tärkein tekijä, koska muilla kofeiinipitoisilla juomilla ei näytä olevan vastaavaa maksasairauksilta suojaavaa vaikutusta19.


Kahvin muut ainesosat

Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa mainitaan myös kahvin sisältämien kahveolin ja kafestolin mahdollinen merkitys maksasyövän riskin vähenemisessä27. Joidenkin tutkimusten mukaan niillä saattaa olla antikarsinogeenisia vaikutuksia27.

On myös esitetty, että kahvin polyfenolit, kuten klorogeenihappo, saattavat pienentää maksan oksidatiivista stressiä ja siten pienentää fibroosin ja syöpien riskiä28-30.

Vuonna 2019 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan kofeiini, trigonelliini ja klorogeenihappo saattavat olla merkittäviä kahvinjuonnin ja pienentyneen maksasyöpäriskin välistä yhteyttä selittäviä tekijöitä28. Maksasyövästä vuonna 2019 julkaistun toisen katsauksen mukaan mahdollisiin mekanismeihin liittyvät mm. kofeiini, klorogeenihappo, fenoliset yhdisteet ja diterpeenit sekä mahdollisesti myös insuliiniherkkyyden parantuminen ja metabolisen syndrooman ja diabeteksen ehkäiseminen29.