Kahvi ja painonhallinta

Kahvi ja painonhallinta

Lokakuu 2019

Kahvia on viime aikoina kehuttu uutisissa “mahdolliseksi salaisuudeksi lihavuuden ehkäisyssä” (mm. Daily Mail). Otsikoiden mukaan tutkijat ovat havainneet, että kupillinen kahvia edistää painon pudotusta. Mutta onko todella näin?

Viime aikoina on uutisoitu, että kahvilla saattaa olla myönteisiä vaikutuksia painonpudotukseen ja -hallintaan. Uutisointi on perustunut yhdeksällä koehenkilöllä tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten kofeiini vaikuttaa rasvasoluihin1. Tutkijat keskittyivät erityisesti ruskeaan rasvaan eli rasvasoluihin, jotka pystyvät tuottamaan nopeasti lämpöä ja polttamaan sokeria ja rasvaa. Tutkijoiden mukaan kofeiini voi lisätä ruskean rasvan aktiivisuutta ja saattaa siksi olla hyödyksi painonhallinnassa1.

Tätä tukee vuonna 2016 julkaistu tutkimus, jossa verrattiin painonpudotuksen ylläpitämisessä onnistuneiden henkilöiden ja ”tavallisen” väestön kahvin ja kofeiinipitoisten juomien käyttöä. Tulosten mukaan henkilöt, joilla painonpudotuksen tulos säilyi, joivat merkitsevästi enemmän kahvia ja kofeiinipitoisia juomia kuin vertailuryhmään kuuluneet2. Lisäksi kofeiinin painonpudotukseen liittyviä vaikutuksia arvioitiin meta-analyysissa, jossa oli mukana 13 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta. Tulosten mukaan kofeiinin saanti saattaa auttaa alentamaan painoa ja BMI:tä ja vähentämään kehon rasvamäärää3. Tutkijat arvioivat, että kofeiinin saannin kaksinkertaistaminen alensi painoa keskimäärin 22 %, BMI:tä keskimäärin 17 % ja vähensi rasvakudoksen määrää keskimäärin 28 %3.

Painonhallinta on monimutkaista ja koostuu monista menetelmistä ja reiteistä. Yksi tärkeä näkökulma on ruokien ja juomien käytön hallinta. Näiden tutkimusten mukaan kahvinjuonti saattaa auttaa edistämällä rasvakudoksen vähenemistä. Ruskealla rasvalla saattaa olla tässä merkitystä. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan vielä ole riittävän selviä, jotta kahvinjuontia voitaisiin erityisesti suositella osaksi painonpudotusta. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin käytön turvallisuutta käsittelevässä arvioinnissa kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista/päivä4.

Lähteet

  1. Velickovic K. et al. (2019) Caffeine exposure induces browning features in adipose tissue in vitro and in vivo. Sci Reps, 9, 9104.
  2. Icken D. et al. (2016) Caffeine intake is related to successful weight loss maintenance. Eur J Clin Nutr, 70(4):532-4.
  3. Tabrizi R. et al. (2018) The effects of caffeine intake on weight loss: a systematic review and dos-response meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr,18:1-9.
  4. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2015) Scientific Opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal, 13(5):4102.