Kahvi ja sydänterveys

Kahvi ja sydänterveys

Marraskuu 2019

Viime aikoina on uutisoitu, että jopa 25 kupillista kahvia päivässä olisi sydänterveyden kannalta turvallista, mutta mitä tutkimukset kertovat kahvin yhteydestä sydänterveyteen?

Uutisointi kahvin ja sydänterveyden välisestä yhteydestä saattaa olla ristiriitaista. Uutisten mukaan juoma saattaa olla sydämelle haitallista, hyödyllistä tai sillä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia. Äskettäin referoitiin laajasti tutkimusta, jossa oli 8 412 osallistujaa eri puolilta Isoa-Britanniaa. Tulosten mukaan kahvinjuonti ei ollut edes  25 kupillista kahvia päivässä juovilla yhteydessä valtimojäykkyyteen, joka liitetään suurentuneeseen sydäninfarktin ja aivohalvauksen riskiin1. Tutkimuksen tulokset esitettiin aikaisemmin tänä vuonna British Cardiovascular Societyn seminaarissa. Eri puolilla maailmaa otsikoitiin, että 25 kupillista kahvia päivässä on turvallista sydämelle. Mutta, onko tämä oikea johtopäätös tutkimuksen tuloksista?

Tutkimuksessa osallistujat jaettiin kahvinkäyttötottumusten perusteella kolmeen ryhmään: <1 kupillinen/päivä, 1-3 kupillista/päivä, >3 kupillista/päivä. Tulosten mukaan valtimojäykkyys ei ollut eniten kahvia juovilla todennäköisempää kuin niillä, jotka joivat kahvia alle kupillisen päivässä1. Jakaessaan osallistujat kolmeen ryhmään tutkijat kuitenkin muodostivat ryhmän (>3 kupillista/päivä), johon kuuluvilla oli kahvin käyttömäärässä erittäin suuria eroja. Tähän ryhmään kuuluvat joivat kahvia keskimäärin viisi kupillista päivässä1. Uutisoinnissa käytetyt otsikot perustuivat kuitenkin siihen, että ryhmään kuului kaksi osallistujaa, jotka joivat 25 kupillista kahvia päivässä. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan tiedetä, ovatko näiden kahden osallistujan tulokset samanlaiset kuin muilla yli 3 kupillista kahvia päivässä -ryhmään kuuluneilla. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä2.

Muissa tästä aiheesta tehdyissä tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia. Vuonna 2013 julkaistun japanilaisilla miehillä tehdyn tutkimuksen mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä vähentyneeseen valtimojäykkyyteen tunnetuista sydänsairauksien riskitekijöistä riippumatta3. Toisen terveillä henkilöillä tehdyn tutkimuksen mukaan pitkään jatkunut kahvinjuonti saattaa aiheuttaa valtimojäykkyyttä, joka voi lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä4. Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kahvin juonnin ja käyttömäärän sekä valtimojäykkyyden välisen yhteyden ymmärtämiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia.

Lähteet

  1. Arterial stiffness study unpublished. Background information: https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/behind-the-headlines/25-cups-of-coffee
  2. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2015) Scientific Opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal, 13(5):4102.
  3. Uemura H. et al (2013) Consumption of coffee, not green tea, is inversely associated with arterial stiffness in Japanese men. EJCN, published online ahead of print.
  4. Vlachopoulos C. et al. (2013) Chronic coffee consumption has a detrimental effect on aortic stiffness and wave reflections. Am J Clin Nutr, 81(6):1307-12.