Mikä on paras aika juoda kahvia?

Mikä on paras aika päivästä juoda kahvia?

Huhtikuu 2019

Yhdysvaltojen armeijan mukaan oikea aika juoda kahvia perustuu algoritmiin.


Yhdysvaltojen armeijan tutkijat ovat kehittäneet ohjelmiston, joka antaa henkilökohtaisia suosituksia siitä, koska kahvia kannattaa nauttia. Kahvin nauttimisaikaan ja nukkumiseen perustuen ohjelmisto auttaa varmistamaan, että tarkkaavaisuus on parhaimmillaan juuri oikeaan aikaan.

EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) on vahvistanut, että 75 mg:n kofeiiniannoksen (vastaa yhdestä kahvikupillisesta saatavaa kofeiinimäärää)  ja parantuneen valppauden ja tarkkaavaisuuden välillä on syy-seuraussuhde1. Kahvin tärkein aktiivinen yhdiste on kofeiini, jonka tiedetään stimuloivan keskushermostoa, mikä puolestaan yhdistetään lisääntyneisiin vireystasoihin2. Kofeiinin vaikutukset kestävät useita tunteja riippuen siitä, kuinka nopeasti tai hitaasti kofeiini hajoaa aineenvaihdunnassa2.

Lisätietoa kofeiinin aineenvaihdunnasta täällä.

Kofeiini voi vaikuttaa myös uneen. Kaikista lähteistä päivän aikana saatu kofeiinimäärä on yhteydessä heikentyneeseen unen laatuun ja päiväaikaisen uneliaisuuden lisääntymiseen3. Tutkijoiden mukaan kofeiinin aineenvaihdunnassa on perinnöllisiä eroja. Siksi jotkut ihmiset ovat muita herkempiä kofeiinin vaikutuksille.
Ohjelmisto auttaa hahmottamaan kahvin vaikutuksia valppauteen. Kofeiinin imeytymisessä ja aineenvaihdunnassa on kuitenkin merkittäviä yksilöiden välisiä eroja, joten siksi tulokset eivät välttämättä ole tarkkuudeltaan kaikille käyttökelpoisia.

 

Lähteet

  1. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2011) Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increased fat oxidation leading to a reduction in body fat mass (ID 735, 1484), increased energy expenditure leading to a reduction in body weight (ID 1487), increased alertness (ID 736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103) and increased attention (ID 736, 1485, 1491, 2375) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/20061.EFSA Journal, 9(4):2054.
  2. Fredholm B.B. et al. (1999) Actions of caffeine in the brain with special reference to factors that contribute to its widespread use.Pharmacol Rev, 51:83-133.
  3. Clark I. and Landolt H.P. (2016) Coffee, Caffeine, and Sleep.Sleep Med Rev, 31:70-78.

Sisältö päivitetty huhtikuussa 2019.

Mikä on paras aika juoda kahvia?