Henkinen suorituskyky

Kofeiinin saannin yhteys lisääntyneeseen valppauteen ja suorituskykyyn on dokumentoitu hyvin1-12. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) lausunnon mukaan 75 mg:n annos kofeiinia lisää sekä tarkkaavaisuutta (keskittymiskykyä) että valppautta, erityisesti vireystilan ollessa alhainen. Kupillisessa kahvia on noin 75-100 mg kofeiinia1.

Kofeiinin vaikutukset henkiseen suorituskykyyn ulottuvat myös erityistä valppautta ja keskittymistä edellyttäviin tilanteisiin, kuten turvallisuus ja suoriutuminen yövuorossa, ajaminen yöllä ja selviytyminen aikaerorasituksesta2,13-25. Kofeiinin saannin on osoitettu olevan yhteydessä pienempään virheiden riskiin yövuorossa työskenneltäessä15 sekä alhaisempaan onnettomuuksien riskiin monotonisessa pitkän matkan ajossa18-25. Kofeiini saattaa auttaa helpottamaan uni-inertiaan (heräämisen jälkeiseen tokkuraisuuteen) liittyviä ongelmia, mikä saattaa selittää sen, että kofeiinia sisältävien juomien käyttö heräämisen jälkeen on yleistä17.

Kofeiinin saantiin on yhdistetty myös mielialaan ja reaktio-aikaan liittyviä vaikutuksia2,26-29. Toistuvasti neljän tunnin välein saadut 75 mg:n kofeiiniannokset (vastaa noin kupillista kahvia) on yhdistetty mielialan pysyvään paranemiseen päivän aikana, erityisesti uupuneilla henkilöillä26. Runsas kofeiinin saanti saattaa kuitenkin olla yhteydessä jännittyneeseen vireystilaan, kuten ahdistuneisuuteen, hermostuneisuuteen ja levottomuuteen (eli epävakauteen ja rauhattomuuteen)26. Joidenkin tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että kofeiinipitoisten juomien nauttiminen helpottaa masennuksen oireita tai suojaa masennukselta30-34.

Kofeiinin tarkkaavaisuutta lisäävä vaikutus saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille unihäiriöitä. Tähän vaikuttaa perimä sekä se, kuinka paljon kofeiinia on päivän aikana nautittu35-40. Kofeiinin välttäminen saattaa kuitenkin auttaa parantamaan unen laatua tai nopeuttamaan nukahtamista41,42.

Aivojen toimintaa kartoittavilla tekniikoilla on todettu, että kofeiinin fysiologiset vaikutukset eivät aiheuta riippuvuuden sykliä43,44. Jotkut henkilöt saattavat kokea vierotusoireita, kun säännöllinen kofeiinin saanti lopetetaan äkillisesti. Oireet ovat kuitenkin lyhytaikaisia, ja ne voidaan välttää vähentämällä kofeiinin saantia asteittain2,45.

Miten kahvi vaikuttaa aivoissa?

Katso englanninkielinen animaatio

Siirry sivun alkuun