Kofeiini

Kofeiiniton kahvi

Kofeiinittoman kahvin valmistuksessa kahvipavuista poistetaan kofeiini lähes kokonaan. Kofeiini poistetaan ennen kahvipapujen paahtamista eli silloin, kun pavut ovat vielä vihreitä. Kofeiinitonta kahvia koskevan eurooppalaisen lainsäädännön mukaan kofeiinia saa olla paahdetuissa kahvipavuissa korkeintaan 0.1 % ja pikakahvissa korkeintaan 0.3 %.

Kofeiinin poistamisen eri vaiheet:

  • Vihreät kahvipavut turvotetaan veden tai vesihöyryn avulla, jotta kofeiini voidaan uuttaa pois.

  • Kofeiini uutetaan pois kahvipavuista käyttämällä vettä, liuotinta tai aktiivihiiltä. Veden lisäksi kofeiinin poistamiseen käytetään liuottimina etyyliasetaattia, metyleenikloridia tai ylikriittisessä paineessa olevaa hiilidioksidia.

  • Kofeiinittomat kahvipavut kuivatetaan niin, että vesipitoisuus palautuu alkuperäiselle tasolle.

Kofeiinittoman kahvin valmistusmenetelmä vaihtelee eri tehtaissa. Yleensä liuottimia käytettäessä vettä tai liuotinta kierrätetään turvotettujen papujen ympärillä, minkä seurauksena kofeiini vapautuu pavuista. Sen jälkeen neste valutetaan pois ja prosessi toistetaan useita kertoja, kunnes pavuissa on jäljellä enää pieni määrä kofeiinia. Valmistusta valvotaan huolellisesti, jotta mahdollisten liuotinjäämien pitoisuudet eivät ylitä lainsäädännön tiukkoja raja-arvoja.