Kofeiini

Kofeiini ja lapset

Kofeiinia on luonnostaan kahvissa, teessä ja kaakaossa, ja sitä lisätään moniin suosittuihin tuotteisiin, kuten kola- ja energiajuomiin. Aikuisten ruokavaliossa kahvi on merkittävä kofeiinin lähde. Lasten ja nuorten kohdalla näin ei yleensä ole, koska mieltymys kahviin alkaa useimmiten vasta vanhemmalla iällä.

Lasten kofeiinin saanti

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kattava elintarvikkeiden kulutustietokanta osoittaa, että lasten ja nuorten kahvinjuonti on erittäin vähäistä52. Siksi kofeiinin saanti kahvista on näissä ikäryhmissä merkityksetöntä. Heidän ruokavaliossaan on kuitenkin muita kofeiinin lähteitä, kuten kaakaopohjaiset tuotteet tai muut juomat, kuten virvoitusjuomat.

  • Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan lapset ja nuoret saavat suurimman osan kofeiinista muista juomista, kuten energiajuomista53,54.
  • Vuonna 2008 julkaistun pohjoismaisen perusteellisen kofeiinin saannin riskiarvioinnin mukaan vain hyvin harvat juovat kahvia alle 13-vuotiaana55.
  • Isossa-Britanniassa 7-vuotiaat lapset saivat kofeiinia 12 mg/vrk ja 10-vuotiaat 24 mg/vrk. Kofeiinista 50 % saatiin virvoitusjuomista, 8 % teestä ja 38 % suklaata sisältävistä elintarvikkeista tai juomista. Lapset eivät saaneet kofeiinia kahvista57.

EFSA ehdotti kofeiinia koskevassa tieteellisessä lausunnossaan, että 3 mg kofeiinia/kehon painokilo päivässä muodostaa perustan lasten ja nuorten turvallisen kofeiinin saannin arvioinnille4. EFSA:n mukaan noin 1,4 mg/kg kofeiiniannokset voivat lisätä nukahtamiseen tarvittava aikaa ja lyhentää unen kestoa joillakin lapsilla ja nuorilla, kuten aikuisillakin, erityisesti silloin, kun kofeiinia nautitaan lähellä nukkumaanmenoa4.

Kofeiini ja lasten terveys

Kofeiinista ja lasten terveydestä on saatavilla vain vähän tutkimustietoa. Lasten ja nuorten ruokavalion kofeiinia käsittelevä systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoitti, että suurimmat kofeiinin saannit (>5 mg/ kehon painokilo päivässä) liittyivät lisääntyneeseen ahdistuksen ja vieroitusoireiden riskiin. Aikuisilla tehtyjen tutkimusten mukaan kohtuulliset kofeiinin saantitasot (2,5 mg/kehon painokilo päivässä) eivät olleet yhteydessä näihin vaikutuksiin, vaan saattoivat jopa edistää kognitiivisia toimintoja ja urheilusuorituksia58. Kirjoittaja korosti, että kofeiinin mahdollisista terveysvaikutuksista lapsilla tarvitaan lisätutkimuksia. Erityisesti tulisi selvittää kofeiinin saannin pitkäaikaisia vaikutuksia lasten kehittyviin kehoihin ja mieliin sekä sitä, voiko kohtuullisesta kofeiinin saannista olla hyötyä tarkkaavaisuudelle ja urheilusuorituksille58.