Luustoterveys

Kofeiini ja luustoterveys

Kahvin eri ainesosien vaikutuksia luustoterveyteen ei vielä tunneta. Joissakin tutkimuksissa kofeiinin saannin on havaittu olevan yhteydessä luun tiheyteen.

Eläinmalleissa kofeiinin saanti saattaa aiheuttaa negatiivisen kalsiumtaseen, joka johtuu lisääntyneestä kalsiumin erityksestä. Luukudos pysyy tasapainossa luun muodostumisen ja hajoamisen vuorottelulla. Osteoporoosissa ja muissa luustosairauksissa luun hajoaminen on nopeutunut. Tutkimusten mukaan kofeiini saattaa estää A2A ja A2B reseptoreiden toimintaa, ja sen vaikutus luun tiheyteen saattaa liittyä muiden adenosiinireseptoreiden toiminnan estämiseen. Esimerkiksi adenosiini A2A ja A2B knockout-hiirillä luuntiheyden on todettu alentuneen20.

Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että kofeiini saattaa heikentää kalsiumin imeytymisen tehokkuutta, lisätä kalsiumin erittymistä virtsaan sekä vähentää D-vitamiinin reseptoriproteiinin ilmentymistä ja 1,25(OH)2-D3-vitamiinistimuloidun alkalisen fosfataasin aktiivisuutta osteoblasteissa. Yhdessä nämä vaikutukset saattavat vähentää luun tiheyttä ja sitä kautta lisätä murtuma- ja osteoporoosiriskiä8.