Luustoterveys

Osteoporoosin ja luunmurtumien esiintyvyys

Osteoporoottisten murtumien ilmaantuvuudessa on suuria eroja maiden sisällä ja eri maiden välillä, mikä liittyy osittain taloudelliseen hyvinvointiin. Monissa maissa osteoporoottisten murtumien määrä kasvaa väestön ikääntymisen myötä.

32 miljonalla 248 487 56,9 mrd. €

yli 50-vuotiaalla on osteoporoosi

(EU 27+2, 2019)

murtumiin liittyvää kuolemaa

(EU 27+2, 2019)

osteoporoottisten murtumien kustannukset

(EU 27+2, 2019)

Lähde: https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics/key-statistic-for-europe