Maksan toiminta

Uusi tutkimus:
Kahvinjuonti, ei-alkoholiperäinen rasvamaksa ja T2D

Nutrients-lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan kahvin kofeiini ja polyfenolit sekä muut kahvissa luonnostaan esiintyvät yhdisteet voivat auttaa pienentämään ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin vakavuutta ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla1. Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD, non-alcoholic fatty liver diasease) on yhteisnimitys maksasairauksille, jotka johtuvat rasvan kertymisestä maksaan. Tämä voi johtaa maksafibroosiin, joka voi edetä maksakirroosiksi (maksan arpeutuminen) ja maksasyöväksi. Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti ei ole seurausta liiallisesta alkoholinkäytöstä, vaan se on usein seurausta epäterveellisistä elämäntavoista, kuten vähäisestä liikunnasta ja runsaasti energiaa sisältävästä ruokavaliosta.

Eniten kahvia juoneilla tutkittavilla oli terveimmät maksat. Maksafibroosin todennäköisyys oli pienin niillä, joilla oli korkeimmat kofeiinitasot, ja korkeimmat kahvin muiden yhdisteiden kuin kofeiinin pitoisuudet olivat merkitsevästi yhteydessä alhaisempiin rasvamaksaindekseihin. Tutkimuksen mukaan ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla runsaampi kahvinjuonti on yhteydessä vähemmän vakavaan ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin1.

Tutkimuksessa selvitettiin 156 keski-ikäisen, lähes lihavan henkilön kahvinkäyttöä. Osallistujista 98 oli tyypin 2 diabeetikkoa, joilta kerättiin lisäksi 24-tunnin virtsanäytteet. Näytteistä mitattiin kofeiini ja kahvin muut luonnolliset aineenvaihduntayhdisteet. Menetelmä vastaa nykyistä käytäntöä, jossa kahvinkäyttöä arvioidaan virtsan analyyseillä. Näin saadaan aikaisempaa tarkempaa kvantitatiivista tietoa kahvinkäytöstä1 verrattuna siihen, että kahvinkäyttö selvitetään yksinomaan itseraportoinnin avulla.

Kofeiinin saanti on yhteydessä alhaisempaan maksakirroosiin ei-alkoholiperäisessä rasvamaksataudissa sekä muihin kroonisiin maksasairauksiin2-5. Tutkimukset viittaavat siihen, että kahvin muut yhdisteet, kuten polyfenolit, vähentävät maksan oksidatiivista stressiä. Tämä pienentää fibroosin riskiä6 ja parantaa glukoosin homeostaasia sekä terveillä että ylipainoisilla henkilöillä7,8. Nämä kaikki tekijät voivat myös lieventää tyypin 2 diabeteksen vakavuutta.

– Modernien ruokavalio- ja elämäntapamuutosten seurauksena ylipaino on yleistynyt ja siksi myös tyypin 2 diabeteksen ja ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin esiintyvyys ovat lisääntyneet. Tämä voi johtaa vakaviin ja peruuttamattomiin sairaustiloihin, jotka rasittavat terveydenhuoltoa. Meidän tutkimuksemme on ensimmäinen, jossa on osoitettu, että suuremmat kofeiinin ja kahvin muiden aineenvaihduntayhdisteiden määrät virtsassa ovat yhteydessä alhaisempaan ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin vakavuuteen ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla, toteaa vanhempi tutkija, PhD John Griffith Jones Coimbran yliopistosta Portugalista (Center for Neuroscience and Cell Biology at the University of Coimbra).

Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) on tukenut tutkimuksen toteutusta.

Lähteet:

  1. Coelho, M. et al. (2022). Increased intake of both caffeine and non-caffeine coffee components is associated with reduced NAFLD severity in subjects with type 2 diabetes. Nutrients. Published online: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/1/4
  2. Molloy, J.W. et al. (2012). Association of coffee and caffeine consumption with fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, and degree of hepatic fibrosis. Hepatol, 55:429-472.
  3. Soleimani, D. et al. (2019): Dietary patterns in relation to hepatic fibrosis among patients with non-alcoholic fatty liver disease. Diab, Metab Synd, Obesity, 12:315-324.
  4. Khalaf, N. et al. (2015). Coffee and caffeine are associated with decreased risk of advanced hepatic fibrosis among patients with hepatitis C. Clin Gastro & Hepatol, 13:1521-31.
  5. Shen, H.F. et al. (2016). Association between caffeine consumption and nonalcoholic fatty liver disease: a systemic review and meta-analysis. Ther Adv Gastroenterol, 9:113-120.
  6. Salomone, F. et al. (2017): Molecular Bases Underlying the Hepatoprotective Effects of Coffee. Nutrients, 9(1):85
  7. van Dijk, A.E. (2009). Acute Effects of Decaffeinated Coffee and the Major Coffee Components Chlorogenic Acid and Trigonelline on Glucose Tolerance. Diab Care, 32:1023-1025.
  8. Inoue, M. and Tsugane, S. (2019): Coffee Drinking and Reduced Risk of Liver Cancer: Update on Epidemiological Findings and Potential Mechanisms. Curr Nutr Rep, 8(3):182-186