Kahvi ja neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja aivohalvaus

Aivohalvaus on maailmanlaajuisesti yleisin toimintakyvyttömyyden syy ja toiseksi yleisin kuolinsyy. Vuosittain todetaan noin 12 miljoonaa uutta aivohalvaustapausta ja maailmassa noin 101 miljoonaa ihmistä elää aivohalvauksen vaikutusten kanssa. Maailman aivoverenkiertohäiriöjärjestön (World Stroke Organisation, 2022) mukaan elinikäinen riski sairastua aivohalvaukseen on kasvanut 50 prosenttia viimeisten 17 vuoden aikana. Nyt joka neljännen ihmisen arvioidaan sairastuvan aivohalvaukseen30.

Vuonna 2021 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä aivohalvauksen pienentyneeseen riskiin. Annos-vasteanalyysin perusteella aivohalvausriskin ja kahvinjuonnin välinen yhteys on U-muotoinen. Vahvin yhteys aivohalvausriskin pienentymiseen havaittiin, kun kahvia nautittiin 3-4 kupillista päivässä5. Toisessa vuonna 2021 julkaistussa meta-analyysissa verrattiin jokaisen tutkimuksen vähiten kahvia juoneita ryhmiä. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä iskeemisen aivoinfarktin pienentyneeseen riskiin vahvemmin kuin aivoverenvuodosta johtuvan aivohalvauksen riskiin. Tutkimuksessa ei havaittu selvää annosriippuvuutta tai U-muotoista vaikutusta6.

Eri ruokien yhteyttä aivohalvauksen riskiin selvittäneen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan pähkinöiden, hedelmien, kasvisten, maitotuotteiden, kalan ja teen runsas kulutus sekä kahvin ja suklaan kohtuullinen kulutus suojaavat aivohalvausriskiltä31. Lisäksi vuonna 2021 julkaistussa, kahvin bioaktiivisten yhdisteiden ja aivohalvauksien ilmaantuvuuden välistä yhteyttä tarkastelleessa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kofeiinilla sekä trigonelliinilla, klorogeenihapolla ja kahvihapolla voi tässä yhteydessä olla merkitystä. Näiden yhteyksien vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia22.