Kahvi ja neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja Alzheimerin tauti


Maailmanlaajuinen ilmaantuvuus

Alzheimerin tauti lisääntyi maailmanlaajuisesti vuosina 1990–2019 erityisesti ikääntyneissä väestöissä. Naisilla on suurempi sairastumisriski, mutta miesten sairastumisriski on suurentunut nopeammin13. Ennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä Alzheimerin tautiin ja muihin dementioihin sairastuneita on 152 miljoonaa. Euroopassa sekä miesten että naisten dementia on kuitenkin hieman vähentynyt vuodesta 2008 lähtien, mutta Alzheimerin tautia sairastavia on edelleen yli 10 miljoonaa, ja määrän ennustetaan lisääntyvän merkittävästi. On myös esitetty, että naisten osuus dementiaa sairastavista on suhteettoman suuri15.

Kahvi, kofeiini ja Alzheimerin taudin riski

Suurimmassa osassa tutkimuksia on todettu, että kohtuullinen ja säännöllinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti liittyy pienempään riskiin sairastua Alzheimerin tautiin17. Tutkimuksissa on kuitenkin saatu vaihtelevia tuloksia.

  • Vuonna 2017 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan kohtuullinen kahvinjuonti saattaa pienentää yleisimpien neurodegeneratiivisten sairauksien, kuten Alzheimerin taudin, riskiä. Tutkijat kuitenkin totesivat pohdinnassaan, että tutkimusten metodologisten erojen vuoksi vertailu ja johtopäätösten tekeminen voi olla vaikeaa. Siksi hyvin suunniteltuja tutkimuksia tarvitaan lisää18.

  • Vuonna 2018 julkaistussa, prospektiivisista Alzheimer-tutkimuksista tehdyssä meta-analyysissa kahvinjuonnin ei todettu olevan yhteydessä Alzheimerin tautiin. Alzheimerin taudin suhteellinen riski oli 1.01, kun kahvin käyttömäärä lisääntyi yhden kupillisen päivässä11.

  • Vuonna 2022 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan kofeiini on neuroprotektiivinen dementiaa ja mahdollisesti Alzheimerin tautia vastaan, mutta tästä yhteydestä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Tutkijoiden mukaan kofeiini saattaa olla kognitiivinen normalisoija, mutta ei kognitiivinen tehostaja. Myös sukupuolella voi olla merkitystä kofeiinin neuroprotektiivisten vaikutusten kannalta4.

  • Lisäksi vuonna 2017 julkaistun teoreettisen katsauksen mukaan geneettisesti ennustettu runsas kofeiinin nauttiminen on yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen sairastua Alzheimerin tautiin. Geneettisten polymorfismien merkityksestä ruokavalion ja Alzheimerin taudin suhteen olisi hyvä saada lisää tutkimustietoa19.

Vaikutusmekanismi

Vuonna 2021 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan metyyliksantiinien, kuten kofeiinin, katsotaan toimivan adenosiinireseptoreiden antagonisteina tai antioksidantteina. Niiden uskotaan moduloivan neurodegeneratiivisiin sairauksiin liittyviä molekyylimekanismeja, kuten väärin laskostuneiden proteiinien kertymistä, oksidatiivista stressiä ja hermoston tulehduksia20.

Yhden hypoteesin mukaan adenosiinireseptorien, erityisesti A2A-reseptorin, säätely suojaa hermostoa neuroinflammaation hallinnan kautta, mutta tätä hypoteesia on edelleen tutkittava lisää21.

Lisäksi vuonna 2021 julkaistun, kahvin bioaktiivisia yhdisteitä käsitelleen kirjallisuuskatsauksen mukaan myös kahvin muilla yhdisteillä, kuten trigonelliinilla, klorogeenihapolla ja kofeiinihapolla voi olla merkitystä. Mahdollisten yhteyksien vahvistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia22.

Katso englanninkieliset asiantuntijahaastattelut täällä.