Kahvi ja neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja Parkinsonin tauti

Maailmanlaajuinen ilmaantuvuus

Maailman terveysjärjestön mukaan Parkinsonin taudin esiintyvyys on kaksinkertaistunut viimeisten 25 vuoden aikana. Maailmanlaajuisten arvioiden mukaan vuonna 2019 Parkinsonin tautia sairasti 8,5 miljoonaa ihmistä. Nykyisten arvioiden mukaan vuonna 2019 Parkinsonin tauti johti 5,8 miljoonaan menetettyyn toimintakykyiseen elinvuoteen (DALY), mikä on 81 % enemmän kuin vuonna 2000 sekä aiheutti 329 000 kuolemaa, mikä on yli 100 % enemmän kuin vuonna 200023.

Parkinsonin tauti on lamaannuttava neurologinen sairaus. Sen tyypillisimpiä oireita ovat motoristen toimintojen hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys, kävelyvaikeudet ja väliaivojen hermosolujen tuhoutumiseen liittyvä asentorefleksien heikentyminen. Tällä hetkellä ei ole hoitoa, joka estäisi tai hidastaisi tätä hermosolujen tuhoutumista. Kokeellisissa ja epidemiologisissa tutkimuksissa on keskitytty elämäntapoihin, ruokavalioon ja ympäristötekijöihin, kahvinjuonti mukaan lukien.

 

Kahvi, kofeiini ja Parkinsonin taudin riski

Useiden epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla/kofeiinin saannilla on käänteinen, annosvasteinen yhteys riskiin sairastua Parkinsonin tautiin. Kahvinjuonti näyttää vähentävän tai viivästyttävän Parkinsonin taudin kehittymistä, mikä todennäköisesti perustuu kofeiinin vaikutuksiin. Naisilla tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia kofeiinin ja hormonihoidon yhteisvaikutusten selvittämiseksi.

Useiden meta-analyysien ja kirjallisuuskatsausten tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen Parkinsonin taudin riskiin.

  • Vuonna 2017 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan useimmat tutkimukset osoittivat, että kohtuullinen kahvinjuonti saattaa pienentää yleisimpien neurodegeneratiivisten sairauksien, kuten Parkinsonin taudin, riskiä18.

  • Vuonna 2020 julkaistun meta-analyysin mukaan kofeiini muutti sairauden riskiä terveellä väestöllä sekä taudin etenemistä potilailla, joilla on diagnosoitu Parkinsonin tauti24.

  • Vuonna 2023 julkaistu kirjallisuuskatsaus vahvisti ehdotusta, jonka mukaan kofeiini viivästyttää Parkinsonin taudin puhkeamista annosriippuvaisesti erityisesti miehillä. Kirjoittajat totesivat, että kofeiinin lisäksi myös kahvin muilla yhdisteillä voi olla merkitystä25.

  • Naisilla tutkimustulokset eivät ole yhtä selviä kuin miehillä. Edellä mainitun kirjallisuuskatsauksen mukaan erot liittyvät sukupuoleen. Kahvinjuonti on yhteydessä pienempään Parkinsonin taudin riskiin miehillä, mutta ei naisilla. Tutkijat kuitenkin havaitsivat, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä Parkinsonin taudin riskiin hormonikorvaushoitoa saavilla naisilla. Jatkotutkimukset tukivat havaintoa, jonka mukaan lisääntynyt kofeiinin saanti voi olla yhteydessä pienentyneeseen Parkinsonin taudin riskiin naisilla, jotka eivät ole koskaan saaneet hormonikorvaushoitoa sekä miehillä26.

Vaikutusmekanismi

Kokeellisten tutkimusten perusteella on ehdotettu mekanismia, jolla kofeiini suojaa Parkinsonin taudilta.

  • Vuonna 2021 kahvin bioaktiivisista yhdisteistä julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan trigonelliini voi olla lupaava neuroprotektiivinen yhdiste sen antioksidatiivisten sekä tulehdusta ja solukuolemia estävien vaikutusten ansiosta. Trigonelliinin neuroprotektiivisten vaikutusten taustalla olevat tarkat molekyylimekanismit on kuitenkin vielä selvitettävä22.

  • Vuonna 2022 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan Välimeren ruokavalio, erityisesti polyfenolien, monityydyttymättömien rasvahappojen ja kahvin saannin kaltaiset tekijät, saattaa liittyä sekä Parkinsonin taudin puhkeamiseen että sen etenemiseen27.

Geneettisen muuntelun merkitystä on tarkasteltu monissa yhteyksissä. Parkinsonin taudin ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä tarkastelleen selvityksen mukaan yhteys päivittäiseen kahvinjuontiin oli vahvin niillä, joilla on sekä ADORA2A että CYP1A2 variantin alleeli28. GRIN2A ja CYP1A2 polymorfismien välistä interaktiota tutkittaessa todettiin, että kofeiinin saanti ei ole yhteydessä Parkinsonin taudin sairastumisriskiin29.

Katso englanninkielinen asiantuntijahaastattelu täällä.