Ruoansulatuskanava

Kahvi ja paksusuolen vaivat

Suoliston peristaltiikka

Peristaltiikka tarkoittaa suoliston lihasten supistuksia, joiden avulla ruoka liikkuu suolistossa. Joillakin henkilöillä kahvi voi edistää peristaltiikkaa21-23.

  • Tutkimuksessa, johon osallistui 99 koehenkilöä, kahvi stimuloi suoliston liikkeitä 29 %:lla tutkittavista21.

  • Kofeiinia sisältävää ja kofeiinitonta kahvia verrattiin tutkimuksessa kuumaan veteen tai 1000 kcal:n ateriaan. Tulosten mukaan kofeiinia sisältävä kahvi vaikuttaa peristaltiikkaan samalla tavalla kuin kokonainen ateria, 60 % voimakkaammin kuin vesi ja 23 % voimakkaammin kuin kofeiiniton kahvi22.

  • Muiden tutkimusten mukaan sekä vahva kahvi että kuuma vesi vaikuttavant merkittävästi suolen liikkuvuuteen23.

Tutkimuksissa ei ole löydetty viitteitä siitä, että kahvi aiheuttaisi terveillä aikuisilla ripulia. Lisäksi kahvinjuonnin yhteydestä ummetukseen ei voida tehdä johtopäätöksiä, koska siihen vaikuttavat ummetuksen syy ja vakavuus.

 

Ärtyvän suolen oireyhtymä

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS eli irritable bowel syndrome) on suoliston krooninen toimintahäiriö, jonka aiheuttaja on usein vaikea määritellä. Potilaiden kuvaamia oireita ovat epänormaalit suoliston liikkeet, vatsakipu ja turvotus. Näitä vaivoja voi olla myös henkilöillä, joilla ei ole ärtyvän suolen oireyhtymää.

  • Hollannissa toteutetussa seulonnassa todettiin, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä ärtyvän suolen oireyhtymään3.

  • Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että ärtyvän suolen oireyhtymää sairastavista 63 % oletti oireiden olevan yhteydessä aterioihin, erityisesti runsaasti hiilihydraatteja ja rasvaa sisältäviin ruokiin. Tässä ryhmässä 10 % yhdisti kahvin vakaviin ruoansulatuskanavan vaivoihin, kuten dyspepsiaan ja vatsakipuun24.

  • Sveitsiläisessä tutkimuksessa IBS-potilailta kysyttiin, minkälaisia vaikutuksia he kokevat saavansa kahvista. Tulosten mukaan 2/3 potilaista joi kahvia säännöllisesti. Heistä 38 % kertoi, että kahvi vaikuttaa oireisiin (myönteisesti tai haitallisesti). Lähes puolet vastaajista, jotka kokivat kahvin vaikuttavan haitallisesti, jatkoivat kuitenkin säännöllistä kahvinjuontia25.


Paksu ja peräsuolen syöpä

IARC (International Agency for Research on Cancer) ei löytänyt vuonna 2016 julkaistussa tieteellisessä arvioinnissa näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä paksu- ja peräsuolen syöpään31.

  • Kattavissa kirjallisuuskatsauksissa kahvinjuonnin ei ole todettu olevan yhteydessä paksu- ja peräsuolen syöpään. Tulosten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti saattaa pienentää paksu- ja peräsuolen syövän riskiä36-39.

Lisätietoa kahvinjuonnista ja ruoansulatuskanavan syövistä, klikkaa tästä.


Muut suolistosairaudet

On myös monia muita, eri tekijöistä johtuvia suolistosairauksia kuten divertikkelitauti,  tulehduksellinen suolistosairaus, Crohnin tauti ja ulseratiivinen koliitti eli haavainen paksusuolitulehdus. Kahvinjuonnin vaikutuksesta näiden sairauksien kehittymiseen ei ole viitteitä. Vuonna 2017 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan on viitteitä siitä, että kahvinjuonti olisi yhteydessä pienentyneeseen ulseratiivisen koliitin riskiin. Tulokset eivät kuitenkaan ole merkitseviä ja tupakointi on ollut sekoittavana tekijänä40.