Ruoansulatuskanava

Kahvi ja vatsavaivat

Dyspepsia

Dyspepsialla tarkoitetaan erilaisia ylävatsavaivoja kuten huonoa ruoansulatusta, kipua ja epämukavia tuntemuksia. Käytössä olevan tutkimustiedon perusteella kahvinjuonti ei ole yhteydessä dyspepsiaan.

 • Useissa tutkimuksissa kahvinjuonnin ei ole todettu olevan yhteydessä dyspepsiaan3-5.  Alkoholin, kahvin ja tupakoinnin yhteyttä ruoansulatuskanavan oireisiin selvitettiin tutkimuksessa, jossa oli 500 osallistujaa. Tulosten mukaan 37% piti kahvia dyspepsian syynä. Samalla ryhmällä tehdyissä jatkotutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu kahvinjuonnin olevan yhteydessä dyspepsiaan. Tupakointi sekä jo lopetettu tupakointi sen sijaan olivat vahvasti yhteydessä dyspepsiaan3.

 • Isossa-Britanniassa tehdyn poikkileikkaustutkimuksen (n=8407) mukaan kahvinjuonnilla ei ollut yhteyttä dyspepsiaan. Sen sijaan tutkimuksessa havaittiin, että helikobakteeri (Helicobacter pylori) on merkitsevästi yhteydessä dyspepsiaan6.

 

Maha-ruokatorven refluksitauti

Maha-ruokatorven refluksitauti on epämiellyttävä tila, jossa mahan hapan sisältö virtaa takaisin ruokatorveen. Yleisen käsityksen mukaan syynä ovat mausteisen tai rasvaisen ruoan nauttiminen ja ylensyönti7. Joissakin tapauksissa syyksi on ehdotettu kahvia. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole havaittu, että kahvijuonti vaikuttaisi maha-ruokatorven refluksitaudin oireisiin7-15. Henkilöt, joilla on maha-ruokatorven refluksitauti, säätelevät ruokavaliotaan usein omien tuntemustensa perusteella, ja osa potilaista saattaa rajoittaa myös kahvinjuontia7.

 • Joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuonta pidetään maha-ruokatorven refluksitaudin riskitekijänä, mutta on myös monia tutkimuksia, joissa yhteyttä ei ole havaittu9-11.

 • Hollantilaisessa tutkimuksessa potilaiden ja verrokkien refluksia seurattiin ruokatorveen asetetun katetrin avulla. Tutkimuksen mukaan kahvi vaikutti oireisiin ainoastaan silloin, kun se nautittiin tyhjään vatsaan. Kahvilla oli myös pienempi vaikutus refluksiin kuin kokonaisen aterian nauttimisella. Kahvin ei havaittu vaikuttavan muihin refluksiin liitettyihin tekijöihin, kuten ruokatorven sulkijalihaksen toimintaan. Tutkijoiden johtopäätös oli, että kahvi ei aiheuttanut terveillä koehenkilöillä maha-ruokatorven refluksia3.

 • Laajassa norjalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, johon osallistui 3153 potilasta ja 40210 verrokkia, selvitettiin elintapatekijöiden yhteyksiä refluksiin.Suurin yhteys näytti olevan tupakoinnilla ja runsaalla suolankäytöllä. Tutkijoiden mukaan kahvinjuonti yhdessä runsaskuituisen leivän käytön ja säännöllisen liikunnan kanssa pienensi riskiä sairastua maha-ruokatorven refluksitautiin12.

 • Elintapoja ja refluksia selvittäneessä kaksostutkimuksessa havaittiin, että korkea BMI, tupakointi ja liikunnan puute työaikana olivat riskitekijöitä toistuville maha-ruokatorven refluksitaudin oireille. Ravitsemuksella, mukaan lukien kahvinjuonti, ei havaittu olevan yhteyttä refluksiin. Sen sijaan tutkimuksessa havaittiin, että miehillä yli seitsemän kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä pienempään refluksitaudin riskiin13.

 • Vuonna 2006 julkaistussa katsauksessa oli mukana 16 tutkimusta, joissa oli selvitetty elintapojen yhteyttä maha-ruokatorven refluksitautiin. Katsauksen mukaan ruokatottumusten muuttaminen, mukaan lukien kahvinjuonti, ei vaikuttanut happaman refluksin aiheuttamiin oireisiin14. Myöskään vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä maha-ruokatorven refluksitautiin15.

 • Erään tutkimuksen mukaan aamiaisaikaan nautittu kofeiiniton kahvi vähensi hapanta refluksia16. Tästä ei kuitenkaan vielä voida tehdä johtopäätöksiä, koska tuloksia ei ole vahvistettu muissa tutkimuksissa.

 

Mahahaava

Mahahaavassa mahalaukun limakalvo on vaurioitunut, mikä aiheuttaa kipua ja epämiellyttäviä tuntemuksia. Aikaisemmin kahvi yhdistettiin mahahaavan syntyyn. Sittemmin tutkimuksissa on keskitytty selvittämään helikobakteerin (Helicobacter pylori) merkitystä mahahaavan synnyssä. Mahahaavan riskitekijöitä selvittäneiden tutkimusten perusteella kahvia ei enää pidetä mahahaavan riskitekijänä17,18.

 • Tanskalaisessa mahahaavan riskitekijöitä selvittäneessä kohorttitutkimuksessa oli mukana 2416 aikuista. Tulosten mukaan riskitekijöitä olivat helikobakteeri, tupakointi ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö. Kahvinjuonti ei osoittautunut riskitekijäksi17.

 • Japanilaisessa vuonna 2013 julkaistussa poikkileikkaustutkimuksessa oli 8013 tervettä osallistujaa. Myöskään tässä tutkimuksessa kahvinjuonnin ei todettu olevan yhteydessä mahahaavaan18.

 

Gastriitti

Gastriitti (eli mahakatarri tai mahatulehdus) on mahan limakalvon lievä tulehdus, joka jää usein huomaamatta. Vakava gastriitti voi kuitenkin aiheuttaa kivuliaita haavoja. Tutkimusten mukaan kahvinjuonti vaikuta gastriitin syntyyn17,18.

Erittäin kivuliaasta gastriitista kärsivät potilaat päättävät usein välttää tiettyjä ruokia ja juomia, joiden he kokevat aiheuttavan oireita17,18.

 

Mahasyöpä

Käytettävissä olevan tutkimustiedon perusteella kahvinjuonnin yhteydestä riskiin sairastua mahasyöpään ei ole näyttöä. IARC (International Agency for Research on Cancer) ei löytänyt vuonna 2016 julkaistussa tieteellisessä arvioinnissa näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä eri syöpiin, mukaan lukien mahasyöpä31.

 • Vuonna 2006 julkaistussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa oli mukana 23 tutkimusta. Tutkimusten perusteella kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä mahasyöpään34.

 • EPIC kohorttitutkimuksen (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) mukaan kofeiinia sisältävän ja kofeiinittoman kahvin juonti eivät ole yhteydessä mahasyöpien kokonaisriskiin. Kahvinjuonti kokonaisuudessaan ja kofeiinia sisältävän kahvin juonti saattavat olla yhteydessä suurentuneeseen mahansuun syövän riskiin35.

Lisätietoa, klikkaa tästä.