Sappikivet

Kahvinjuontia ja sappikivien muodostumista selvittäneiden tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys oirelevien sappikivien riskiin, erityisesti naisilla4-9, 11-12.

Sappikivien ilmaantuvuutta suhteessa kahvinjuontiin on selvitetty tutkimuksissa, joissa tutkittavat eivät ole juoneet kahvia lainkaan tai ovat juoneet kahvia päivittäin jopa neljä kupillista tai enemmän. Tulosten mukaan sappikivien riski on sitä pienempi, mitä enemmän kahvia nautitaan4-7,11. EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomainen) kofeiinin turvallisuutta käsittelevän tutkimus-katsauksen perusteella kohtuulliseksi kahvinjuonniksi on määritelty 3-5 kupillista kahvia päivässä13.

Kofeiini voi selittää kahvinjuonnin ja sappikivien välisen yhteyden, koska yhteys on havaittu ainoastaan kofeiinia sisältävällä kahvilla, mutta ei kofeiinittomalla kahvilla5,6. Joidenkin tutkimusten mukaan kofeiini saattaa käynnistää sappirakon supistukset, jotka ehkäisevät sappikivien muodostumista10. Mekanismien selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia.