Sappikivet

Johtopäätökset

Suurin osa tutkimustuloksista viittaa siihen, että kahvi vaikuttaa myönteisesti sappikivitautiin. Tutkimusten mukaan kahvin vaikutus näyttää perustuvan kofeiiniin, joka stimuloi sappirakon supistumista. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia selvittämään kahvin tarkat vaikutukset sappirakon toimintaan.

Interventiotutkimus 3x3 asetelmalla (ei sappikiviä, oireettomat sappikivet ja oireita aiheuttavat sappikivet vs. ei kahvia, kofeiiniton kahvi ja tavallinen kofeiinia sisältävä kahvi), jossa tutkittaisiin ainakin kolekystokiniinitaso, sappirakon supistuminen ja yleiset oireet, voisi auttaa selvittämään kahvin ja kofeiinin roolia sappikivitaudin synnyssä.