Sappikivet

Kahvinjuonti ja sappikivitauti

Neljässä prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa on selvitetty kahvinjuonnin mahdollisia yhteyksiä oireileviin sappikiviin.

  • Italialaisessa tutkimuksessa oli 1963 osallistujaa, joista 104:llä todettiin sappikiviä (diagnosoitu ultraäänellä tai röntgenkuvauksella). Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen yhteys sappikivien esiintymiseen.4

  • Health Professional Follow-up Study -seurantatutkimukseen (HPFS) osallistui 46 008 miestä, joista 1081:llä todettiin sappikivitauti (diagnosoitu ultraäänellä tai röntgenkuvauksella).

  • Riski sairastua oireileviin sappikiviin oli 2-3 kupillista kahvia päivässä juoneilla 40 % ja vähintään 4 kupillista kahvia päivässä juoneilla 45 % pienempi kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia ollenkaan. Tutkijoiden johtopäätösten mukaan tässä yhdysvaltalaisten miesten aineistossa kahvinjuonti on saattanut auttaa ehkäisemään oireilevaa sappikivitautia.5

  • Nurses' Health Study -tutkimukseen (NHS) osallistui 89 898 naista, joista 7811:ltä oli poistettu sappirakko (kolekystektomia). Riski sairastua oireilevaan sappikivitautiin oli yhden kupillisen kahvia päivässä juoneilla 9 %, 2-3 kupillista kahvia päivässä juoneilla 22 % ja vähintään 4 kupillista kahvia päivässä juoneilla 28 % pienempi kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan. Tutkijoiden johtopäätösten mukaan tulokset viittaavat siihen, että kofeiinia sisältävällä kahvilla saattaa olla merkitystä oireilevan sappikivitaudin ehkäisyssä naisilla.6

  • Amerikkalaiseen tutkimukseen osallistui 16 785 miestä7. Heistä 685 ilmoitti itse, että heillä on sappikiviä. "Diagnoosimenetelmänä" oli siis oma ilmoitus. Kahvi ei myöskään ollut johdonmukaisesti mukana ruoankäyttökyselyissä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Lisäksi juodun kahvin määrää ei selvitetty. Tämä on näistä neljästä prospektiivisesta tutkimuksesta ainoa, jossa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä sappikiviin.

Sekä HPFS että NHS tutkimuksissa havaittiin kofeiinin saannin olevan käänteisesti yhteydessä sappikivitautiin. Sen sijaan kofeiinittoman kahvin juonnilla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.

Italialaiseen tapaus-verrokki -tutkimukseen osallistui 195 potilasta, joilla oli leikkausta edellyttänyt sappikivitauti ja 1122 verrokkia, jotka olivat sairaalassa muiden kuin ruoansulatuskanavan oireiden vuoksi. Tutkimuksessa ei havaittu kahvinjuonnin olevan yhteydessä sappikivitautiin8.

Vastaavasti yhdysvaltalaisessa poikittaistutkimuksessa 13 938 koehenkilöä tutkittiin ultraäänellä sappikivitaudin löytämiseksi sekä sappirakon poistojen osoittamiseksi. Tutkimuksessa määritettiin sappirakon sairaudet yhteensä sekä aikaisemmin diagnosoimattomat (oireettomat) että diagnosoidut (oireilevat) sappikivitaudit. Kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä sappikivitautiin tai aikaisemmin diagnosoimattomiin (oireettomiin) sappikiviin miehillä eikä naisilla. Kahvinjuonti oli yhteydessä aikaisemmin diagnosoituun (oireilevaan ) sappikivitautiin ainoastaan naisilla.9 Tutkijoiden mukaan tulokset eivät tue käsitystä kahvinjuonnin sappikivitaudilta suojaavasta vaikutuksesta, vaikka kahvi saattaa pienentää oireilevien sappikivien riskiä naisilla.

Tarkasteltujen tutkimusten vahvuudet ja heikkoudet huomioon ottaen tutkimustulosten* perusteella näyttää kaiken kaikkiaan siltä, että kahvinjuonti saattaa ehkäistä oireilevien sappikivien kehittymistä.

* Kahvin vaikutuksesta sappikivitautiin ihmisillä on julkaistu vain muutama relevantti ja merkittävä epidemiologinen tutkimus vuoden 2002 jälkeen.