Sappikivet

Mahdolliset mekanismit

Kofeiinin merkitys

Näyttää vahvasti siltä, että kofeiini estää sappikivitaudin kehittymistä, koska tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys kahvinjuonnin ja oireilevien sappikivien välillä on osoitettu ainoastaan kofeiinia sisältävällä kahvilla, mutta ei kofeiinittomalla kahvilla5,6.

Kahvin muiden ainesosien merkitys

Kahvissa on myös muita ainesosia, jotka voivat vaikuttaa. Eräässä pienessä tutkimuksessa havaittiin, että 165 ml (iso kupillinen) kahvia nosti plasman kolekystokiniinipitoisuutta* ja laukaisi sappirakon supistumisen. Sekä kofeiinipitoisella että kofeiinittomalla kahvilla oli sama vaikutus. Kofeiinittoman kahvin vaikutus näytti olevan jonkin verran pienempi, mutta se ei tilastollisesti eronnut tavallisesta kahvista.10 Tämä tukee käsitystä siitä, että kofeiinin lisäksi myös kahvin muilla ainesosilla on todennäköisesti merkitystä.

Saattaa olla, että taudin alkuvaiheessa kahvi ja kofeiini estävät tai viivästyttävät sappikivien muodostumista tai viivästyttävät oireiden ilmenemistä. Tässä tilanteessa sappirakon supistukset ovat todennäköisesti hyödyllisiä. Kun oireilevia sappikiviä on jo muodostunut, voivat kahvin ja kofeiinin aiheuttamat sappirakon supistukset kuitenkin johtaa vaikeampiin oireisiin. Kahvinjuonnin ja aikaisemmin diagnosoimattoman (oireettoman) ja aikaisemmin diagnosoidun (oireilevan) sappikivitaudin välisisissä yhteyksissä havaitut erot9 viittaavatkin kahvin ja kofeiiniin kaksoisrooliin.

* Kolekystokiniini on ruoansulatuskanavan hormoni, jota muodostuu duodenumissa rasvojen ja muun ruoan nauttimisen seurauksena. Se edistää ruoansulatusta stimuloimalla sappinesteen vapautumista sappirakosta ja ruoansulatusentsyymien erittymistä haimassa.