Sydänterveys

Kahvi ja sepelvaltimotauti

Useissa meta-analyyseissä kahvinjuonnin ei ole todettu olevan yhteydessä suurentuneeseen sepelvaltimotaudin riskiin. Vaikka useimmissa tutkimuksissa kahvinjuonti ei ole liittynyt sepelvaltimotautiin, on tutkimustuloksissa myös ollut eroja tilastollisesti merkitsevien yhteyksien suhteen. Meta-analyysien mukaan kahvinjuonnilla joko ei ole lainkaan yhteyttä sepelvaltimotautiin tai kahvinjuonnilla on mahdollisia sepelvaltimotaudilta suojaavia vaikutuksia:

  • Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 36 tutkimusta ja tarkastelussa oli 1 279 804 tutkittavaa sekä 36 352 sydän- ja verisuonitautitapausta. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä jonkin verran pienentyneeseen sepelvaltimotaudin riskiin. Tutkijoiden mukaan vähän kahvia juovilla (1.5 kupillista päivässä) riski oli pienentynyt 11 % ja runsaasti kahvia juovilla (5 kupillista päivässä) 7 %14.

  • Vuonna 2021 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin kahvinkulutusta henkilöillä, joilla oli diagnosoitu sydän- ja verisuonitauti. Katsauksen mukaan näillä henkilöillä on luontainen taipumus itsesäädellä kahvin kulutusta. He joivat vähemmän kofeiinipitoista kahvia, eivät juoneet kahvia säännöllisesti tai joivat kofeiinitonta kahvia todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät raportoineet em. oireista16.
  • Vuonna 2023 julkaistun prospektiivisista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ei ollut merkitsevästi yhteydessä sepelvaltimotaudin riskiin. Kirjoittajat kuitenkin huomauttivat, että kahvinjuonnin vaikutuksissa oli sukupuolten välisiä eroja. Miehillä havaittiin yhteys suurentuneeseen sepelvaltimotautiriskiin ja naisilla kahvinjuonti pienensi riskiä sairastua sepelvaltimotautiin7.