Sydänterveys

Kahvi ja sydän- ja verisuonisairauksien riski

Useissa meta-analyyseissä kahvinjuonnin ei ole havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin1-4. Joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuonnin ja sydän- ja verisuonisairauksien välistä yhteyttä voidaan kuvata U-muotoisella käyrällä, jonka mukaan kohtuullinen kahvinjuonti (3–5 kupillista päivässä) antaa parhaimman suojan. Sydän- ja verisuonisairauksien kuolleisuusriskin on todettu olevan pienin, kun kahvia juodaan noin 3 kupillista/päivä, jolloin riski on alentunut jopa 21 %14,15.

  • Vuonna 2018 julkaistun raportin mukaan säännöllinen kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen ja moniin haitallisiin vaikutuksiin, kuten sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaan ja aivohalvaukseen. Kahvinjuonnin ei todettu vaikuttavan sydämen rytmihäiriöön ja verenpaineeseen. Säännöllinen 3–5 päivittäisen kahvikupillisen nauttiminen näyttää olevan turvallista ja olevan yhteydessä kaikkein vahvimpiin myönteisiin vaikutuksiin1.

  • Vuonna 2020 julkaistussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskiin, eikä ole yhteydessä suurentuneeseen kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen henkilöillä, jotka olivat sairastaneet sydäninfarktin. Kirjallisuuskatsauksen mukaan kahvinjuonnin ja kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden välillä on merkitsevä käänteinen ei-lineaarinen annos-vastesuhde2.

  • Vuonna 2022 julkaistun UK biobankin aineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan vähän tai kohtalaisesti kahvia juovilla (0,5–3 kupillista päivässä) oli pienempi kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden sekä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riski verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan. Tutkijoiden mukaan enintään 3 kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä suotuisiin sydän- ja verisuonitautitapahtumiin3.

  • Vuonna 2022 julkaistun toisen UK biobankin aineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan 2–3 kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksien sekä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden vähenemiseen. Sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riski oli pienin, kun kahvia juotiin yksi kupillinen päivässä4.

Elämäntapojen vaikutukset

Elämäntapavalinnat, kuten huonot ruokatottumukset, tupakointi, vähäinen liikunta ja ruokavalion korkea tulehdusindeksi sekä näiden yhdistelmä vaikuttavat merkittävästi kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen12. Nämä elämäntapavalinnat ovat yhteydessä pitkäaikaisia haittoja aiheuttaviin sairauksiin, kuten diabetekseen, kohonneisiin veren rasva-arvoihin ja korkeaan verenpaineeseen. Ne voivat puolestaan lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin13.