Sydänterveys

Kahvi ja verenpaine

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan säännöllinen kahvinjuonti ei suurenna kohonneen verenpaineen riskiä. Kolme kupillista kahvia päivässä saattaa mahdollisesti suojata verenpaineen kohoamiselta.

Vaikka kahvijuonnin yhteyttä verenpaineeseen ei vielä tarkasti tunneta, viittaavat tähän mennessä tehdyt tutkimukset siihen, että säännöllinen kofeiinipitoisen kahvin nauttiminen ei lisää kohonneen verenpaineen riskiä. Euroopan verenpaineyhdistys (European Society of Hypertension) julkaisi ravintoaineista ja verenpaineesta kannanoton, jossa tarkastellaan yhteyksiä kohonneeseen verenpaineeseen. Raportin mukaan runsaasti antioksidantteja sisältäviä juomia (kuten teetä ja kahvia) voidaan pitää mahdollisesti hyödyllisinä valintoina hyvän verenpainetason ylläpitämisessä22.

  • Vuonna 2018 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja aineistojen analyysin mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen ja annosvasteinen yhteys kohonneen verenpaineen riskiin. Kohonneen verenpaineen riski oli pienentynyt 3 %, 5 %, 8 % ja 10 %, kun kahvia juotiin vastaavasti 2, 4, 6 ja 8 kupillista päivässä, verrattuna tutkittaviin, jotka eivät juoneet kahvia23.

  • Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin kahvinjuonnin yhteyttä kohonneen verenpaineen riskiin liittyvään nukleotidien polymorfismiin. Tutkijoiden mukaan kahvinjuonnin ja kohonneen verenpaineen perinnöllisen riskin välillä oli merkitsevä vuorovaikutus niillä, jotka joivat yli 3 kupillista kahvia päivässä. Tämä on uusi tutkimusalue, ja lisätutkimuksia tarvitaan ennen kuin johtopäätöksiä voidaan tehdä24.

  • Vuonna 2021 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kohtuullinen ja säännöllinen kahvinjuonti (1–3 kupillista päivässä) ei useimmilla ihmisillä vaikuta haitallisesti verenpaineeseen, mukaan lukien ne, joilla on kohonnut verenpaine. Kirjoittajat ehdottivat, että satunnaisella kahvinjuonnilla, verrattuna säännölliseen kahvinjuontiin, voi kuitenkin olla verenpainetta nostava vaikutus25.