Sydänterveys

Potilastutkimukset

Edellä esitetyt kahvinjuonnin ja kofeiinin saannin sydämeen liittyviä eri vaikutuksia käsitelleet epidemiologiset tutkimukset on toteutettu terveillä koehenkilöillä. Tutkimuksia on lisäksi tehty yhä enemmän myös potilailla, joilla on tietty sairaus, kuten diabetes, sydäninfarkti tai kohonnut verenpaine26-29. Sairailla ihmisillä vaikutukset voivat olla erilaisia kuin terveillä. Nämä havainnot edellyttävät tarkempaa tarkastelua, ja ne voivat osittain selittää epidemiologisten tutkimusten vaihtelevat tulokset.

  • Vuonna 2016 julkaistun, 715 verenpainepotilaalla tehdyn tutkimuksen mukaan päivittäin vähintään kolme kupillista kahvia juovilla on korkeampi 24-tunnin systolinen verenpaine kuin niillä, jotka eivät juo kahvia lainkaan. Yhteys oli samanlainen tupakoijilla, ylipainoisilla, huonosti Välimeren ruokavaliota noudattavilla sekä niillä, joilla oli kohonneet veren kolesterolitasot. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä kontrolloimattomaan verenpaineeseen kohonnutta verenpainetta sairastavalla ikääntyneellä väestöllä26.

  • Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin pitkään jatkuneen kahvinjuonnin yhteyttä sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuuteen 10 vuoden kuluessa akuuttiin sepelvaltimo-oireyhtymään sairastuneilla potilailla. Tulosten mukaan 1–2 kupillista kahvia päivässä oli akuutin sepelvaltimotauti-oireyhtymän kannalta haitallisempaa kuin se, että kahvia ei juotu ollenkaan. Tutkijoiden mukaan akuuttiin sepelvaltimo-oireyhtymään sairastuneiden voi olla hyödyllistä välttää kahvinjuontia27.

  • Annosvastetta selvitettiin vuonna 2016 julkaistussa meta-analyysissa, jossa oli mukana akuuttiin sydäninfarktiin sairastuneita potilaita. Tutkimuksen mukaan säännöllinen kahvinjuonti akuutin sydäninfarktin jälkeen oli yhteydessä pienempään kuolleisuusriskiin28.

  • Kohonnutta verenpainetta, sydän- ja verisuonisairauksia tai sydämen rytmihäiriöitä sairastaneilla tehdyistä tutkimuksista vuonna 2017 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kohtuullinen kahvinjuonti (3–4 kupillista/päivä) on turvallista ja mahdollisesti hyödyllistä näille potilaille29.