Kahvi ja syöpä

Kahvi ja kehon muiden osien syövät

Kahvi ja ihosyöpä

Kahvinjuonti ei tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan ole yhteydessä ihosyöpään. Kofeiini saattaa kuitenkin suojata ihosoluja UVB-säteilyn haitallisilta vaikutuksilta92-94, ja osa tutkimuksista viittaa siihen, että kofeiinipitoisen kahvin juonti on yhteydessä pienentyneeseen pahanlaatuisen melanooman riskiin.

  • 2015 – meta-analyysin mukaan kahvinjuonti yksi lisäkupillinen kofeiinipitoista kahvia pienensi ihomelanooman riskiä 4 %92.
  • 2015 – systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan tavallisen kahvin juonti on mahdollisesti yhteydessä pienentyneeseen melanoomariskiin, tosin tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia tarvitaan93.
  • 2016 – meta-analyysissa todettiin, että kofeiinipitoisen kahvin juonnilla on lineaarinen annosvasteinen vaikutus pienentyneeseen pahanlaatuisen melanooman riskiin. Kofeiinittomalla kahvilla vaikutusta ei todettu94.

Kahvi ja keuhkosyöpä

Runsas kahvinjuonti (yli viisi kupillista päivässä) on yhdistetty suurentuneeseen keuhkosyövän riskiin, mutta tuloksiin on liitetty tupakointiin liittyviä tai muita sekoittavia tekijöitä95. Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan joissakin tutkimuksissa kahvinjuonnin on havaittu lisäävän keuhkosyövän riskiä, mutta tulokset selittyvät todennäköisesti sekoittavilla tekijöillä, kuten tupakoinnilla. Raportin mukaan kahvinjuonnin yhteydestä keuhkosyöpään ei ole tutkimusnäyttöä1.

2016 – meta-analyysin (12 276 keuhkosyöpäpotilasta ja 102 516 verrokkia) mukaan yli kolme kupillista kahvia/päivä on merkitsevästi yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua keuhkosyöpään miehillä, mutta ei naisilla; amerikkalaisilla ja aasialaisilla mutta ei eurooppalaisilla; tupakoivilla, mutta ei ei-tupakoivilla95.

Kahvi ja aivokasvaimet

Kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua aivokasvaimiin. Aihetta on kuitenkin tutkittu vain vähän, joten lisätutkimukset ovat tarpeen96. IARC ei ole arvioinut kahvinjuonnin yhteyttä aivokasvaimiin1.

Vuonna 20189 julkaistun meta-analyysin (11 artikkelia) mukaan, että kahvinjuonnilla on todettu aivosyövän riskiltä suojaava vaikutus erityisesti aasialaisissa väestöissä96.

Raskauden aikainen kahvinjuonti ja lasten leukemia

Tästä aiheesta on vain vähän tutkimuksia, ja tulokset ovat olleet vaihtelevia97-99. IARC:n arvioinnin mukaan tutkimusnäyttö ei ole riittävän johdonmukaista, jotta kahvinjuonnin voitaisiin osoittaa olevan yhteydessä lasten leukemiaan1. EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) suosittelee raskaana oleville ja imettäville kaikista lähteistä saatua kofeiinia korkeintaan 200 mg/päivä, joka vastaa 2–3 kupillista kahvia2.

  • 2015 – meta-analyysin (3 649 sairastunutta ja 5705 verrokkia) mukaan tulokset ”vahvistavat äidin kahvinjuonnin liittyvän haitallisesti lasten leukemiariskiin ja viittaavat siihen, että kolajuomien nauttiminen vaikuttaa vastaavasti”97.
  • 2015 – vanhempien tupakoinnin sekä äidin raskauden aikaisen alkoholin, kahvin ja teen juonnin yhteyttä lasten akuuttiin leukemiaan selvittäneen tutkimuksen mukaan raskauden aikainen kahvinjuonti ei ole yhteydessä lasten akuuttiin leukemiaan, mutta kahvinjuonnin ja akuutin lymfoblastileukemian välillä havaittiin yhteys98.
  • 2018 – Childhood Leukaemia International Consortiumin aineiston yhdistetyn analyysin mukaan yhteyttä äidin kahvinkulutukseen ei todettu. Positiivisesta altistumisvasteesta saatiin kuitenkin jonkin verran näyttöä. Tämän perusteella tutkijat totesivat, että joistakin puutteista huolimatta tulokset viittaavat siihen, että kahvi voi olla yhteydessä lisääntyneeseen akuutin lymfoblastisen leukemian riskiin. Tutkijoiden mukaan kofeiinin saantia tulisi raskauden aikana rajoittaa99.