Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Diabetes Suomessa ja maailmalla

Tyypin 1 ja 2 diabetes ovat merkittäviä kansanterveydellisiä haasteita kaikkialla maailmassa, erityisesti matala- ja keskitulotason maissa.

  • Suomessa on noin 400 000 diagnosoitua hoidossa olevaa diabeetikkoa: noin 50 000 tyypin 1 ja noin 350 000 tyypin 2 diabeetikkoa. Lisäksi on arvioitu, että 100 000 suomalaista sairastaa tietämättään tyypin 2 diabetesta. (www.diabetes.fi)

  • Maailmanlaajuisesti noin 537 miljoonaa ihmistä sairasti diabetesta vuonna 2021. Vuoteen 2045 mennessä diabeetikoiden määrän on arvioitu lisääntyvän 783 miljoonaan15.

  • Euroopassa noin 61 miljoonalla ihmisellä on diabetes, mikä on 9,2 % 20–79-vuotiaista. Vuoteen 2045 mennessä määrän on arvioitu nousevan 69 miljoonaan15.

  • Yleisin diabeteksen muoto on tyypin 2 diabetes, jonka osuus maailman diabetestapauksista on noin 90 %15.