Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan kahvi on yhteydessä pienentyneeseen tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen. Epidemiologisten tutkimusten mukaan 3–4 kupillista kahvia päivässä on yhteydessä noin 25 % pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, verrattuna siihen, että kahvia juodaan päivittäin alle 2 kupillista tai ei lainkaan2-4,6-8,16-28. Tutkimuksissa on myös havaittu annosvastesuhde3,4,6-8.

  • Vuonna 2002 julkaistussa kohorttitutkimuksessa oli mukana 17 111 hollantilaista miestä ja naista. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä huomattavasti pienentyneeseen kliinisen tyypin 2 diabeteksen riskiin2.

  • Vuonna 2009 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin perusteella todettiin, että kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys myöhempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Aineistossa oli mukana 457 922 henkilöä ja 21 897 äskettäin diagnosoitua tyypin 2 diabetestapausta kahdeksasta maasta3

  • Vuonna 2018 julkaistun meta-analyysin aineistossa oli 1 185 210 osallistujaa, joista 53 018:lla oli tyypin 2 diabetes. Tulosten mukaan eniten kahvia juoneilla (keskimäärin 5 kupillista päivässä) oli 29 % pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan4.

Myös muut tutkimukset ja katsaukset tukevat näitä tuloksia:14-30

  • Vuonna 2015 julkaistussa kreikkalaisessa, kymmenen vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa korostettiin pitkäaikaisen ja säännöllisen kahvinjuonnin merkitystä diabeteksen puhkeamisessa. Säännöllisellä kahvinjuonnilla, vähintään 250 ml kahvia/päivä, oli merkitsevä diabetekselta suojaava vaikutus verrattuna siihen, että kahvia ei juotu lainkaan. Tulosten mukaan kahvinjuonti pienensi riskiä sairastua diabetekseen yli 50 %:lla14.

  • Vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan 20–70-vuotiailla vähän kahvia juovilla (< 1 kupillista kahvia/viikko) pre-diabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen riski oli pienempi kahvia juovilla kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan29.

  • Vuonna 2021 julkaistussa meta-analyysissa tarkasteltiin aasialaisissa väestöissä tehtyjä prospektiivisia kohorttitutkimuksia. Tulosten mukaan yksi kupillinen kahvia päivässä oli yhteydessä 8 % pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin30.